Poslednje ažuriranje: 27.09.2014.

Kako prijaviti radnika u radni odnos?


Nakon potpisivanja Ugovora o radu, Poreskoj Upravi se podnosi obrazac PD3100 kojim se radnik prijavljuje na obavezna osiguranja.

Ukoliko se vrši prijava vlasnika preduzetničke radnje ili direktora privrednog društva kao prilog uz prijavu prilaže se kopija Rješenja o registraciji, a za sve ostale radnike prilog obrascu je Ugovor o radu.

Obrasci: