NOVOSTI

Pretraži
18.08.2023.

Podsticaj za preduzetnike Bijeljine

Razvojna agencija Grada Bijeljina raspisala je Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj preduzetnika, na teritoriji Grada Bijeljina za 2023. godinu. Sredstva su namijenjena za nabavku opreme i novo zapošljavanje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu Agencije. Krajnji rok za podnošenje prijava je 07.09.2023. godine.

18.08.2023.

Podsticaj za povećanje plata

Rok za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plata je 29. avgust 2023. godine za obračunski period 1.1. do 30.06.2023. godine. Plate isplaćene u ovom periodu porede se sa platom isplaćenom u decembru 2022. godine. Podsticaj iznosi 70% plaćenih doprinosa na povećanje plate.

17.08.2023.

Javni poziv za povrat poreza i doprinosa

Do kraja avgusta je rok za podnošenje zahtjeva za povrat uplaćenih poreza i doprinosa za radnike koji su zaposleni u 2022. godini a koji su prije zaposlenja bili na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

16.06.2023.

Evidencija o izdavanju vozila (rentakar)

Pružaoci usluge iznajmljivanja vozila (rentakar) dužni su da u pisanoj ili elektronskoj formi vode evidenciju o ugovora o pružanju usluga iznajmljivanja vozila. Evidencija se vodi za svaku godinu posebno. Pravilnik sa obrascem za vođenje evidencije objavljen je u SL.GL RS 50/23.

10.06.2023.

Kaizen filozofija: Kontinuirano poboljšanje poslovanja

Da li ste čuli za Kaizen, japansku filozofiju kontinuiranog poboljšanja? Pročitajte u našem članku o metodologijama i principima ove poslovne filozofije koja omogućava organizacijama da budu agilne, efikasne i konkurentne u promenljivom poslovnom okruženju.

12.05.2023.

Javni poziv za mala i srednja preduzeća

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina raspisala je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava privrednim društvima po dva osnova: 1) za nabavku osnovnih sredstava koja se koriste u procesu proizvodnje i 2) povećanje broja zaposlenih. Više o pozivu pročitajte na stranici agencije https://agencijamsp.com/2023/05/04/jp-za-podsticaj-razvoja-postojecih-malih-i-srednjih-preduzeca/

27.04.2023.

Radno vrijeme za majske praznike - NOVA ODLUKA

Gradonačelnik Bijeljine donio je novu odluku kojom se 1., 2. i 9. maja odobrava rad samo sledećim subjektima: Apoteke, veterinarske ambulante, ugostiteljski objekti, benzinske stanice i trgovine na malo u sklopu benzinskih stanica, na autobuskoj stanici, na malo pogrebnom opremom, privredni subjekti koja obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i kolača, i prodaje istih mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja praznika. Mesare i ribare mogu 1. maja raditi do 11h. Ostale trgovine i privredni subjekti ne mogu raditi u dane praznika.

25.03.2023.

ChatGPT - Tehnologija koja mijenja svijet

Da li ste ikada željeli da imate instant odgovor na svako pitanje koje vam padne na pamet? Da li ste željeli da imate pristup ogromnoj bazi znanja i informacija, koja vam može biti od koristi u poslovanju i svakodnevnom životu? ChatGPT je tehnologija koja to omogućava. Upravo smo ChatGPT pitali o tome šta je ChatGPT koje su koristi i opasnosti i dobili odgovor koji je i fascinanatan, ali istovremo zastrašuje.

13.02.2023.

Podsticaji za povećanje plata

Rok za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plata je 1. mart 2023. godine za obračunski period 1.7. do 31.12.2022. godine. Plate isplaćene u ovom periodu porede se sa platom isplaćenom u decembru 2021. godine. Podsticaj iznosi 70% plaćenih doprinosa na povećanje plate.

02.02.2023.

Uredba o plaćanju gotovim novcem

Izmjena Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem stupila je danas na snagu. Od sada je 500 KM maksimalni iznos računa za gotovinsko plaćanje dobara i usluga, izuzev plaćanja proizvoda u trgovini na veliko, prema drugom poslovnom subjektu. Podsjećamo do sada je bilo 200 KM.

28.01.2023.

Doprinosi za nepuno radno vrijeme

Doprinosi za lica koja rade na nepuno radno vrijeme od 1.1.2023. godine ne mogu biti niži od 315,08 KM. Ovo je uskladu sa članom 10a. Zakona o doprinosima koji kaže da osnovica doprinosa za lica koja rade na nepuno radno vrijeme ne može biti niža od najniže bruto plate u Republici Srpskoj. Najniža neto plata je shodno odluci Vlade 700 KM, a njoj odgovara bruto plata u iznosu od 1016,39 KM.

27.01.2023.

Rok za podnošenje obrasca 11 do 30.1.

Godišnja prijava poreza po odbitku (Obrazac 11) se podnosi do 30.1. u tekućoj za prethodnu godinu. U prijavu se unose prihodi koji podliježu plaćanju poreza po odbitku u RS u skladu sa Zakonom o porezu na dobit, ali i prihodi za koje su ispunjeni uslovi da se ne oporezuju u skladu sa međudržavnim ugovorom.

26.01.2023.

Najniža plata 700 KM

Vlada RS usvojila je odluku da najniža plata u RS za 2023. godinu bude 700 KM.

23.01.2023.

Objavljena prosječna plata za 2022.

RZS objavio je prosječnu platu u 2022. godini. Prosječna bruto plata iznosi 1730 KM, dok prosječna neto plata iznosi 1144 KM. Prosječna bruto plata iz prethodne godine u tekućoj godini predstavlja osnovicu za obračun toplog obroka, te doprinosa za određene kategorije obveznika. Prosječna neto plata određuje visinu neoporezivog toplog obroka koji poslodavac obezbjeđuje. Bruto iznos toplog obrok koji se isplaćuje treba da iznosi najmanje 14,71 KM dnevno. Doprinosi za lica koja samostalno obavljaju privrednu djelatnost iznose najmanje 321,78 KM mjesečno.

05.01.2023.

Vraćeno pravo na refundaciju bolovanja iz prethodnog perioda

U SL.GL 132/22 objavljene su izmjene Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojima se jasno regulišu prava poslodavaca na povrat isplaćenih naknada neto plata radnicima na koja su stekli pravo po ranije važećem Zakonu. Rok za podnošenje zahtjeva za povrat tih naknada je do 31. marta 2023. godine.

02.01.2023.

Ukinuta republička taksa

Od 1. januara 2023. godine na snazi je Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnim republičkim taksama. Cilj ukidanja posebne republičke takse je rasterećenje privrednih subjekata i brži rast privredne aktivnosti u Republici Srpskoj

30.12.2022.

Radno vrijeme tokom praznika u Bijeljini

Gradonačelnik Grada Bijeljina donio je odluku da je 1. januar neradni dani, a da 2. i 9. januara mogu da rade zanatsko-preduzetnički i trgovinski objekti najduže do 12h. Tokom novogodišnjih praznika ugostiteljski objekti mogu raditi neograničeno radno vrijeme.

18.11.2022.

Radno vrijeme 21. novembra

U ponedjeljak 21. novembra 2022. godine, kada se praznuje Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH svi objekti u trgovinskoj i zanatsko - preduzetničkoj djelatnosti na području Grada Bijeljina mogu raditi najduže do 12:00 časova...

02.10.2022.

Novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju

Novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju stupio je na snagu 29. septembra. Naknada tokom bolovanja usljed malignih bolesti od sada se isplaćuje u 100% iznosu. Vlasnici preduzetničkih radnji od sada imaju pravo na refundaciju bolovanja. Rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju sada je 90 dana od isteka posljednjeg dana kalendarskog mjeseca u kojem je radnik bio spriječen za rad.

24.08.2022.

Podsticaj na plate

Rok za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plata za period januar-jun 2022. godine je 29.08.2022. godine. Poslednje izmjene Zakona o podsticajima ne važe za ovaj obračunski period, tako da se podnošenje i obračun vrši na isti način kao do sada.

ARHIVA NOVOSTI