KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Knjigovodstveni servis KontoProm iz Bijeljine pruža knjigovodstvene usluge firmama različitih veličina i djelatnosti. Naš cilj je da tačno i ažurno obradimo knjigovodstvene podatke, obezbjedimo sigurnost u smislu poreskih i drugih propisa, te analizom računovodstvenih podataka klijentu pružimo podršku za dalje napredovanje.

KpsoftPanel - daje mogućnost rukovodiocima i vlasnicima firmi da u svakom trenutku i na svakom mjestu imaju uvid u sve knjigovodstvene podatke, kreiraju izvještaj o poslovanju, imaju uvid u stanje obaveza i potraživanja, pregled osnovnih sredstva, automatsko kreiranje ugovora, zahtjeva, odluka... Besplatno za sve klijente KontoProma i klijente članova KP mreže.
KpSoftPro ONLINE POSLOVNI SOFTVER Fakturisanje, kalkulisanje, proizvodnja, putni nalozi... Sve što je potrebno za redovno poslovanje gotovo svih djelatnosti. Stalna podrška programera...
KpSoftPro ONLINE KNJIGOVODSTVENI SOFTVER dvojno knjigovodstvo, obradu izvoda, blagajni, KIF/KUF, obračun PDV-a, obračun finansijskog izvještaja, knjiga prihoda/rashoda, vođenje osnovnih sredstava...
KPSoftPLa ONLINE SOFTVER za obračun plata i naknada po svim tipovima ugovora, automatsko kreiranje dokumenata iz oblasti rada i radnih odnosa, kreiranje rasporeda radnog vremena, generisanje i export 1002 obrazaca u xml formatu...

Vrijeme je najvrjedniji resurs koji imamo, stoga klijentima KontoProm-a i ostalim privrednicima preporučujemo Agenciju za administrativnu podršku, poslovno savjetovanje i marketing K-SISTEMI kao pomoć pri osnivanju SP ili DOO, izmjene u registraciji, regulisanje radnih odnosa, naplate potraživanja, kreiranje raznih tipova ugovora, pribavljanje dozvola, kreiranja poslovnih politika i sistema, pokretanje skraćenog postupka likvidacije i ostalim administrativnim radnjama za koje KontoProm ne pruža usluge.

KP Mreža je mreža računovođa koji koriste KPSoftFin program za vođenje knjiga i koji dodatno mogu da koriste neku od sledećih usluga KontoProma: online konsultacije, promociju na našoj internet stranici i obezbjeđivanje novih klijenata. Zainteresovani se mogu javiti na email info@kontoprom.com.

NOVOSTI

18.05.2022.

Prodaja putem brze pošte pod pojačanom kontrolom UIO

Uprava za indirektno oporezivanje 25. maja 2022. godine započinje intenzivne kontrole svih obveznika koji su obavljali promet u Bosni i Hercegovini koristeći usluge “brzih pošta”. Razlog za pojačane kontrole ovih obveznika su sumnje u neprijavljivanje kompletno ostvarenog prometa. Inspektori UIO će pojačane kontrolne aktivnosti provesti na području cijele Bosne i Hercegovine. Aktivnosti na terenu počinju 25.5.2022. godine i provodit će se, sa većim ili manjim intenzitetom, do kraja 8 (osmog) mjeseca 2022. godine.

12.05.2022.

Povećanje toplog obroka

Poslodavci koji ne obezbjeđuju topli obrok u svojim restoranima ili preko keteringa dužni su da zaposlenima isplaćuju topli obrok i to u visini od 0,85% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu za svaki radni dan. Iznos koji se isplaćuje je povećan sa 0,75% na 0,85% izmjenom Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 39/22 od 04.05.2022. godine).

07.05.2022.

Obračun obaveza po osnovu autorskog ugovora

Izmjenama Pravilnika o vrsti i visini troškova neophodnih za ostvarenje prihoda po osnovu autorskih prava (Sl.Gl 17/22) izmijenjena je osnovica za obračun poreza po osnovu autorskog ugovora. Ranije se porez obračunavao na dohodak, odnosno kada od bruto ugovorenog iznosa odbijemo doprinose, pa potom normirane troškove. Sada je osnovica za obračun poreza bruto ugovoreni iznos umanjen za normirane troškove, tako da je formula za obračun sledeća: Bruto=Neto/(0.685+T*0.0013) gdje je T procenat normiranih troškova. Novi obračuna važi od 1.3.2022. godine.

27.04.2022.

Radno vrijeme tokom praznika u Bijeljini

Prvi dan Međunarodnog praznika rada 01. maj 2022. godine (nedjelja) je neradni dan, osim za apoteke, veterinarske ambulante i ugostiteljske objekte koji mogu raditi redovno radno vrijeme. Privredni subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću mogu da rade u vremenu koji zahtijeva proces rada.
02. maja 2022. godine i 09. maja 2022. godine radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za snabdijevanjem osnovnim životnim artiklima i drugih potreba, mogu da rade objekti u trgovinskoj i zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti najduže do 12,00 časova.

26.03.2022.

Poziv Poreske uprave frilenserima da prijave prihode

Poreska uprava RS uputila je poziv poreskim obveznicima koji ostvaruju prihode iz inostranstva, uključujući i prihode od usluga ostvarene udaljenim radom (freelancer), da te prihode prijave Poreskoj upravi, kao i da registruju djelatnosti koje obavljaju. Iz PURS napominju da raspolažu podacima o ostvarenom prilivu sredstava putem internet servisa za finansijsko plaćanje kao što je „PayPal“ i dr.

04.02.2022.

Javni poziv Zavoda za zapošljavanje

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske objavio je javni poziv po Programu zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2022. godini. Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 7.3.2022. godine. Detalji javnog poziva su na sajtu Zavoda: LINK

ARHIVA NOVOSTI
Pretraži
ARHIVA NOVOSTI

Kalkulatori

Kalkulatori za obračun plate, obaveza po osnovu ugovora o djelu, autorskog ugovora, zakupa...

Propisi

Dobro poznavanje zakonskih okvira je ključno za sigurno poslovanje

Baza znanja

Kako registrovati DOO ili preduzetničku radnju? Da li direktor mora biti prijavljen u radni odnos? Odgovore na ovakva pitanja nastojimo zapisati u našu bazu znanja.

Linkovi

Popis važnih stranica institucija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.