Poslednje ažuriranje: 30.06.2022.

Kako registrovati privredno društvo - DOO?


Procedura osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću DOO u Republici Srpskoj je sljedeća:

 1. Definisanje osnivača, adrese sjedišta i ovlaštenih lica. Definisanje djelatnosti kojom će se DOO baviti i odabir šifara djelatnosti.
  Preporučujemo da se prije prvog koraka obratite iskusnom knjigovođi koji će Vam pomoći da odaberete sve potrebne šifre djelatnosti. Svaki naknadni upis šifara ili bilo koja druga izmjena podatka u registraciji povlači istu proceduru kao i pri registraciji, pri čemu sudski troškovi mogu biti i veći.
 2. Pripema Ugovora o osnivanju i popunjava obrasca za registraciju.
 3. Ovjera potpisa ovlaštenih lica koja se vrši kod notara.
 4. APIF dokumentaciju prosljeđuje Privrednom sudu.
 5. Rješenje koje izdaje Privredni sud preuzima se u APIF-u.
 6. Pravljenje pečata.
  Potrebna kopija Rješenja
 7. Podnošenje prijave PR-1 u Poresku Upravu.
  Potrebne kopije Ugovora o zakupu i broj protokola i datum Ugovora o vođenju knjiga
 8. Preuzimanje JIB-a u Poreskoj Upravi i Obavještenja o razvrstavanju u Republičkom zavodu za statistiku.
 9. Otvaranje žiro računa u banci.
  Potrebne ovjerene kopije: Rješenja o registraciji, JIB-a, Obavještenja od statistike, lične karte vlasnika i ovlaštenih lica.

Vrijeme je najvrjedniji resurs koji imamo, stoga klijentima KontoProm-a i ostalim privrednicima preporučujemo Agenciju za administrativnu podršku, poslovno savjetovanje i marketing K-SISTEMI kao pomoć pri osnivanju SP ili DOO, izmjene u registraciji, regulisanje radnih odnosa, naplate potraživanja, kreiranje raznih tipova ugovora, pribavljanje dozvola, kreiranja poslovnih politika i sistema, pokretanje skraćenog postupka likvidacije i ostalim administrativnim radnjama za koje KontoProm ne pruža usluge.


Dalji postupci:
Pitanja:
Propisi: