NOVOSTI

Pretraži
21.06.2022.

Pitanje ZAŠTO

Bilo bi dobro kad bi se sve računovođe i obveznici BiH ujedinili i postavili zakonodavcima pitanje ZAŠTO? na sva nelogična i besmislena pravila i rješenja. Nekada se čini da su određena pravila nastala da bi se obveznici mogli kažnjavati. Kao u nekoj igrici, pravila bez smisla, logike, ali eto to su pravila i moraju se poštovati.

15.06.2022.

Doprinosi za radnike upućene na rad u inostranstvo

Izmjenama Zakona o doprinosima (objavljenim u SLGL 56/22) za lica koja su zaposlena kod poslodavca sa sjedištem u RS i prijavljena u JSND i koja su upućena na rad u inostranstvo, doprinosi se plaćaju na osnovicu koja je u visini najniže plate u RS za mjesec za koji se doprinosi obračunavaju.

15.06.2022.

Neoporezivi iznos toplog obroka

Topli obrok koji poslodavac obezbjeđuje za radnike putem keteringa ili se priprema kod poslodavca od 22.6.2022. godine dnevno iznosi najviše 0,75% prosječne neto plate u RS za prethodnu godinu. Visina prosječne neto plate za 2021. godinu iznosila je 1004 KM, tako da neoporezivi topli obrok od 22.6.2022. do kraja 2022. godine iznosi 7,53 KM dnevno. Izmjene Zakona o porezu na dohodak su objavljene u SLGL 56/22.

15.06.2022.

Dopuna Zakona o podsticajima u privredi

U SLGL 56/22 objavljena dopuna Zakona o podsticajima u privredi kojom se određuje da se postupak dodjele podsticaj za povećanje plata radnika za period 1. januar 2022. do 30. juni 2022. godine sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o podsticajima u privredi SLGL 52/19 i 78/20.

04.06.2022.

Podsticaj za samozapošljavanje u Bijeljini

Gradonačelnik Grada Bijeljina raspisao je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u cilju samozapošljavanja. Javni poziv je raspisan 12. maja 2022. godine. Podsticajna sredstva su namijenjena nezaposlenim licima sa evidencije Zavoda za zapošljavanje – filijala Bijeljina. Rok za podnošenje je 13. jun 2022. godine.

02.06.2022.

Podsticaj za povećanje plata

Krajem aprila objavljene su izmjene Zakona o podsticajima u privredi koje stupaju na snagu 1. jula 2022. godine. Izmjene donose novu definiciju plate i početnog iznosa za utvrđivanje povećanja plate.

25.05.2022.

Podsticaj za preduzetnike

Razvojna agencija Grada Bijeljina je rapisala Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj preduzetnika na području Grada Bijeljina za 2022. godinu.
Maksimalan iznos dodijeljenih podsticajnih sredstava iznosi do 10.000,00 KM, a ne može biti veći od 50% opravdanih troškova projekta. Krajnji rok za podnošenje prijava je 17. jun 2022. godine, a dostavljaju se lično u Agenciji ili putem pošte. Više o javnom pozivu nađite na stranici https://agencijamsp.com

23.05.2022.

Povećana najniža plata na 650 KM

Od 1. maja najniža plata iznosi 650 KM u neto iznosu, odnosno 942.03 KM u bruto iznosu. Odluka je objavljena u Sl.Gl. 45/22.
Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate.

18.05.2022.

Prodaja putem brze pošte pod pojačanom kontrolom UIO

Uprava za indirektno oporezivanje 25. maja 2022. godine započinje intenzivne kontrole svih obveznika koji su obavljali promet u Bosni i Hercegovini koristeći usluge “brzih pošta”. Razlog za pojačane kontrole ovih obveznika su sumnje u neprijavljivanje kompletno ostvarenog prometa. Inspektori UIO će pojačane kontrolne aktivnosti provesti na području cijele Bosne i Hercegovine. Aktivnosti na terenu počinju 25.5.2022. godine i provodit će se, sa većim ili manjim intenzitetom, do kraja 8 (osmog) mjeseca 2022. godine.

12.05.2022.

Povećanje toplog obroka

Izmjenom Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku (SLGL RS 39/22) iznos koji se isplaćuje na ime naknade za topli obrok povećan je sa 0,75% na 0,85% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu za svaki radni dan što iznosi 13.14 KM dnevno. Izmjena odluke stupa na snagu 12. maja 2022. godine. Poslodavci koji ne obezbjeđuju topli obrok u svojim restoranima ili preko keteringa dužni su da zaposlenima isplaćuju topli obrok u navedenom iznosu.

07.05.2022.

Obračun obaveza po osnovu autorskog ugovora

Izmjenama Pravilnika o vrsti i visini troškova neophodnih za ostvarenje prihoda po osnovu autorskih prava (Sl.Gl 17/22) izmijenjena je osnovica za obračun poreza po osnovu autorskog ugovora. Ranije se porez obračunavao na dohodak, odnosno kada od bruto ugovorenog iznosa odbijemo doprinose, pa potom normirane troškove. Sada je osnovica za obračun poreza bruto ugovoreni iznos umanjen za normirane troškove, tako da je formula za obračun sledeća: Bruto=Neto/(0.685+T*0.0013) gdje je T procenat normiranih troškova. Novi obračuna važi od 1.3.2022. godine.

27.04.2022.

Radno vrijeme tokom praznika u Bijeljini

Prvi dan Međunarodnog praznika rada 01. maj 2022. godine (nedjelja) je neradni dan, osim za apoteke, veterinarske ambulante i ugostiteljske objekte koji mogu raditi redovno radno vrijeme. Privredni subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću mogu da rade u vremenu koji zahtijeva proces rada.
02. maja 2022. godine i 09. maja 2022. godine radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za snabdijevanjem osnovnim životnim artiklima i drugih potreba, mogu da rade objekti u trgovinskoj i zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti najduže do 12,00 časova.

26.03.2022.

Poziv Poreske uprave frilenserima da prijave prihode

Poreska uprava RS uputila je poziv poreskim obveznicima koji ostvaruju prihode iz inostranstva, uključujući i prihode od usluga ostvarene udaljenim radom (freelancer), da te prihode prijave Poreskoj upravi, kao i da registruju djelatnosti koje obavljaju. Iz PURS napominju da raspolažu podacima o ostvarenom prilivu sredstava putem internet servisa za finansijsko plaćanje kao što je „PayPal“ i dr.

04.02.2022.

Javni poziv Zavoda za zapošljavanje

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske objavio je javni poziv po Programu zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2022. godini. Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 7.3.2022. godine. Detalji javnog poziva su na sajtu Zavoda: LINK

31.12.2021.

Komunalne takse se ukidaju od 1.1.2022.

Izmjenama Zakona o komunalnim taksama ukinuta je komunalna taksa za isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama. Izmjene stupaju na snagu 1.1.2022. godine.

31.12.2021.

Minimalna plata 590 KM

Vlada Republike Srpske odlučila je da minimalna plata u 2022. godini iznosi 590 KM.

31.12.2021.

Cijena električne energije svim privrednicima 53 evra

Elektroprivreda Republike Srpske donijela je odluku da cijena električne energije svim privrednicima bude 53 evra po megavat-času.

30.12.2021.

Nove stope doprinosa i poreza na dohodak

1. januara 2022. godine stupaju na snagu izmjene Zakona o doprinosima kojim je stopa za zdravstveno osiguranje sa 12% snižena na 10,2%.
Izmjenama Zakon o porezu na dohodak stopa poreza na prihode od ličnih primanja je snižena sa 10% na 8%. Stopa od 10% ostaje za plaćanje poreza na prihod od samostalnih djelatnosti. Za prihode od autorskih prava, kapitala, kapitalnih dobitaka i ostalog dohotka plaća se porez na dohodak po stopi od 13%.

30.12.2021.

Radno vrijeme tokom praznika u Bijeljini

Gradonačelnik Grada Bijeljina donio je odluku da su 1. i 2. januar neradni dani, a da 3. januara mogu da rade zanatsko-preduzetnički i trgovinski objekti najduže do 12h. U nedelju 9. januara mogu da rade zanatsko-preduzetnički najduže do 12h. Ugostitelji mogu da rade jedan sat duže u dane praznika.
Vlada RS je donijela zaključak da 10. i 14. januara neće raditi državne institucije i javne ustanove.

24.11.2021.

Izmjena uredbe o ograničenju marži stupila na snagu

Vlada Republike Srpske je donijela izmjenu Uredbe o ograničenju marži u prometu roba koja je 24. novembra stupila na snagu. Ovim izmjenama se postojeće marže u prometu na malo sa dosadašnjih 10% smanjuju na 8%, a postojeće marže u prometu na veliko sa dosadašnjih 8% smanjuju na 6%. Marža u prometu farmaceutski preparati i lijekovi na malo smanjena je sa 20% na 18%, a na veliko sa 8% na 6%.

ARHIVA NOVOSTI