NOVOSTI

Pretraži
31.12.2021.

Komunalne takse se ukidaju od 1.1.2022.

Izmjenama Zakona o komunalnim taksama ukinuta je komunalna taksa za isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama. Izmjene stupaju na snagu 1.1.2022. godine.

31.12.2021.

Minimalna plata 590 KM

Vlada Republike Srpske odlučila je da minimalna plata u 2022. godini iznosi 590 KM.

31.12.2021.

Cijena električne energije svim privrednicima 53 evra

Elektroprivreda Republike Srpske donijela je odluku da cijena električne energije svim privrednicima bude 53 evra po megavat-času.

30.12.2021.

Nove stope doprinosa i poreza na dohodak

1. januara 2022. godine stupaju na snagu izmjene Zakona o doprinosima kojim je stopa za zdravstveno osiguranje sa 12% snižena na 10,2%.
Izmjenama Zakon o porezu na dohodak stopa poreza na prihode od ličnih primanja je snižena sa 10% na 8%. Stopa od 10% ostaje za plaćanje poreza na prihod od samostalnih djelatnosti. Za prihode od autorskih prava, kapitala, kapitalnih dobitaka i ostalog dohotka plaća se porez na dohodak po stopi od 13%.

30.12.2021.

Radno vrijeme tokom praznika u Bijeljini

Gradonačelnik Grada Bijeljina donio je odluku da su 1. i 2. januar neradni dani, a da 3. januara mogu da rade zanatsko-preduzetnički i trgovinski objekti najduže do 12h. U nedelju 9. januara mogu da rade zanatsko-preduzetnički najduže do 12h. Ugostitelji mogu da rade jedan sat duže u dane praznika.
Vlada RS je donijela zaključak da 10. i 14. januara neće raditi državne institucije i javne ustanove.

24.11.2021.

Izmjena uredbe o ograničenju marži stupila na snagu

Vlada Republike Srpske je donijela izmjenu Uredbe o ograničenju marži u prometu roba koja je 24. novembra stupila na snagu. Ovim izmjenama se postojeće marže u prometu na malo sa dosadašnjih 10% smanjuju na 8%, a postojeće marže u prometu na veliko sa dosadašnjih 8% smanjuju na 6%. Marža u prometu farmaceutski preparati i lijekovi na malo smanjena je sa 20% na 18%, a na veliko sa 8% na 6%.

12.11.2021.

Zabrana rada trgovinskim objektima nedeljom

U Bijeljini počevši od 21. novembra 2021. godine biće zabranjen rad nedeljom trgovinskim objektima, dok zanatsko-preduzetnički objekti mogu raditi najduže 8 sati.

Kazna za neisticanje i nepridržavanje radnog vremena je od 800 KM do 4.000 KM za pravno lice, za odgovorno lice u pravnom licu od 300 KM do 1.500 KM i za preduzetnika u iznosu od 200 KM do 1.000 KM.

07.10.2021.

Pomoć Grada Bijeljina preduzetnicima

Grad Bijeljina je raspisao javni poziv za pomoć preduzetnicima kojima je bio zabranjen rad usljed pandemije.

Javni poziv je otvoren do 26.10.2021. godine.

22.09.2021.

Javni poziv preduzetnicima

Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj preduzetnika na području Grada Bijeljina za 2021. godinu otvoren je 9. septembra i rok za predaju prijava je do 30. septembra 2021. godine. Pravo na podsticaj ostvaruje se po osnovu projekta, a predmet projekta može se odnositi na zapošljavanje, nabavku opreme ili razvoj inovacija.

15.06.2021.

Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisala je Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava za zapošljavanje mladih do 35 godina.

01.06.2021.

Javni poziv za dodjelu sredstava

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisala je Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj postojećih malih i srednjih preduzeća na području Grada Bijeljina za 2021. godinu. Detalje o javnom pozivu možete pročitati na njihovog stranici JAVNI POZIV. Rok za prijavu je 10. jun.

31.05.2021.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak lični odbitak je povećan sa 500 KM na 700 KM na mjesečnom nivou, a umanjenje poreske osnovice za izdržavane članove je sa 75 KM povećano na 150 KM na mjesečnom nivou. Izmjene zakona stupaju na snagu 1. jula 2021. godine.

31.05.2021.

Izmjene Zakona o doprinosima

Izmjenama Zakona o doprinosima uvedeno je da se doprinosi za radnike na nepuno radno vrijeme obračunavaju i plaćaju u visini doprinosa za najnižu platu za puno radno vrijeme. U slučaju da je radnik zaposlen kod više poslodavaca zbir doprinosa kod svih poslodavaca ne može biti manji od onih za najnižu platu. Izmjene zakona stupaju na snagu 1. jula 2021. godine.

28.05.2021.

Najniža plata 540 KM

Od 1. juna najniža plata je 540 KM. Odluka je objavljena u Sl.Gl. 46/21.
Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate.

08.05.2021.

Frilenseri

Koje su poreske obaveze frilensera? Da li plaćaju doprinose? Kako se mogu registrovati? Da li su obveznici PDV-a? Na ova pitanja smo odgovorili u članku koji možete pročitati na sledećem linku.

28.04.2021.

Radno vrijeme od 1.5. do 3.5. i 9.5. u Bijeljini

U dane državnog praznika koji se ove godine praznuje od 1. maja do 3. maja, te 9. maja godine mogu radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za snabdijevanjem osnovnim životnim artiklima i drugih potreba da rade objekti u trgovinskoj i zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti najduže do 11,00 časova.

28.01.2021.

Prosječna bruto plata za 2020. godinu

Zavod za statistiku RS objavio je da je prosječna bruto plata u 2020. godini 1485 KM. Ovaj iznos predstavlja osnovicu za obračun doprinosa u 2021. godini za lica koja samostalno obavljaju privrednu djelatnost (60% iznosa), za lica koja obavljaju profesionalnu djelatnost (100% iznosa), nosioce komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava (30% iznosa), nosioce nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (20% iznosa).

08.01.2021.

Radno vrijeme 9. januara

Odlukom Gradonačelnika Grada Bijeljina 9. januara kad se praznuje Dan republike, svi objekti u trgovinskoj i zanatsko - preduzetničkoj djelatnosti na području Grada Bijeljina mogu raditi najduže do 13:00 časova.

08.01.2021.

Najniža plata u 2021. godini 520 KM

U Sl.Gl. 128/20 objavljena je odluka Vlade da najniža plata za 2021. godinu iznosi 520 KM. Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunat u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate iz tačke I ove odluke.

05.01.2021.

Republička taksa smanjena za 2021. i 2022. godinu

Dopunama Zakona o republičkim taksama republička taksa za 2021. godinu smanjena je za 30% od već propisanih iznosa a za 2022. godinu umanjena je za 60% od propisanih iznosa.

ARHIVA NOVOSTI