Zakoni, pravilnici, odluke i drugi važni propisi


Poreska uprava

Uprava za indirektno oporezivanje

Djelatnost trgovine, ugostiteljstva, usluga i proizvodnje

Rad i zaštita na radu

Zdravstveno-sanitarni propisi

Knjigovodstvo

Ostalo

KontoProm

Naslov Info
Uprava za indirektno oporezivanje
  Zakoni
       Zakon o PDV-u26.01.2005.
       Zakon o akcizama60/1404.08.2014.
       Zakon o postupku indirektnog oporezivanja23/0523.12.2005.
  Pravilnici
       Pravilnik o primjeni PDV-a30/05 .. 44/20, 47/2212.12.2005.
       PDV uplatni računi09.05.2014.
       Pravilnik o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza51/12 68/1605.06.2012.
       Pravilnik o prinudnoj naplati indirektnih poreza09.04.2012.
  Ostalo
       Dokumentacija uz ZR i administrativne takse15.07.2014.
       Proporcionalni odbitak ulaznog poreza prilikom početka obavljanja oporezivih djelatnosti16.01.2016.
       Uputstvo za popunjavanje PDV prijave20.01.2021.
       Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća PDV22.12.2005.