NOVOSTI

Pretraži
10.06.2023.

Kaizen filozofija: Kontinuirano poboljšanje poslovanjaU današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, organizacije se suočavaju sa izazovima stalnih promjena i konkurencijom. Kako bi ostali konkurentni i uspješni, menadžeri moraju prepoznati važnost kontinuiranog poboljšanja. U tom kontekstu, filozofija Kaizen nudi praktičan pristup kontinuiranom napretku i inovacijama u svim aspektima poslovanja. Ovaj članak pruža osnovne informacije o Kaizenu, njegovim principima i smjernicama za uspješno uvođenje ove filozofije u poslovanje.

Šta je Kaizen:

Kaizen je japanska reč koja znači kontinuirano poboljšanje. Ova filozofija je razvijena u Japanu posle Drugog svetskog rata, a danas se primenjuje širom sveta. Kaizen se zalaže za postepeno, inkrementalno poboljšanje svih procesa, proizvoda i usluga u organizaciji, uz aktivno uključivanje svih zaposlenih.
Principi i pitanja Kaizena:

 • Kontinuirani napredak:
  Kaizen naglašava važnost stalnog napretka i unapređenja svakog aspekta poslovanja.
  Ovaj princip podrazumeva da mala, inkrementalna poboljšanja vode do značajnih rezultata na duže staze.

  Pitanja ovog principa:
  *** Kako možemo unaprijediti ovaj proces?
  *** Koje su mogućnosti za poboljšanje kvaliteta proizvoda/usluga?
  *** Kako možemo optimizovati efikasnost i smanjiti troškove?


 • Uključenost svih zaposlenih:
  Kaizen priznaje da svaki zaposleni ima vrijedne ideje i znanje o svom radu.
  Stoga, princip uključuje aktivno uključivanje svih zaposlenih u proces kontinuiranog poboljšanja, podstičući ih da daju svoje sugestije, ideje i učešće.

  Pitanja ovog principa:
  *** Kako možemo motivisati zaposlene da daju svoje ideje i sugestije?
  *** Kako možemo podržati razmjenu znanja i saradnju između timova?
  *** Kako možemo osnažiti zaposlene da preuzmu odgovornost za poboljšanja?

 • Eliminacija otpada:
  Kaizen identifikuje i eliminiše sve oblike otpada u poslovnim procesima.
  To uključuje prekomjerno kretanje, čekanje, prekomjernu proizvodnju, nepotrebne korake i slično.
  Eliminacija otpada pomaže u smanjenju troškova, poboljšanju efikasnosti i optimizaciji resursa.

  Pitanja ovog principa:
  *** Koje korake ili aktivnosti možemo eliminisati ili smanjiti?
  *** Gde se javljaju čekanja i kako ih možemo eliminisati?
  *** Kako možemo optimizovati upotrebu resursa i materijala?

 • Proaktivno rješavanje problema:
  Umjesto reaktivnog pristupa, Kaizen podstiče proaktivno rješavanje problema.
  To znači identifikovanje izvora problema, analizu uzroka i preduzimanje preventivnih mjera kako bi se problemi izbjegli ili minimizirali u budućnosti.

  Pitanja ovog principa:
  *** Kako možemo identifikovati uzroke problema i sprečiti njihovo ponavljanje?
  *** Kako možemo unaprediti naše procese kako bismo izbegli greške?
  *** Kako možemo preduprediti potencijalne probleme i izazove?


 • Fokus na korisnika:
  Kaizen stavlja naglasak na zadovoljstvo korisnika. Princip podrazumjeva da organizacija treba da razumije potrebe i zahtjeve korisnika kako bi se proizvodi ili usluge unaprijedili na način koji korisnike čini zadovoljnima.

  Pitanja ovog principa:
  *** Kako možemo bolje razumjeti potrebe i zahteve naših korisnika?
  *** Kako možemo povećati zadovoljstvo i lojalnost naših korisnika?
  *** Kako možemo dobiti povratne informacije od korisnika i koristiti ih za unapređenje naših proizvoda/usluga?


Ovaj članak je rezultat kombinacije komunikacije sa ChatGPT i istraživanja drugih relevantnih izvora na internetu.

ARHIVA NOVOSTI