NOVOSTI

Pretraži
22.02.2024.

Status MALOG POLJOPRIVREDNIKAPoljoprivrednici koji imaju prihode manje od 50.000 KM treba da se registruju kao MALI POLJOPRIVREDNICI u 2024. godini.

Potrebno je da u Poreskoj upravi RS predaju popunjen Obrazac 1012.

Rok za podnošenje zahtjeva za status za 2024. godinu je do 28.2.2024. godine.

Mali poljoprivrednici koji ostvaruju prihode manje od 12.000 KM godišnje neće imati obavezu da plate porez.
Mali poljoprivrednici koji ostvaruju prihod od 12.000 KM do 25.000 KM plaćaju porez u iznosu 200 KM na godišnjem nivou.
Mali poljoprivrednici koji ostvaruju prihod od 25.000 KM do 50.000 KM plaćaju porez u iznosu 400 KM na godišnjem nivou.

Svi poljoprivrednici koji ostvaruju prihod veći od 50.000 KM, kao i oni koji se ne prijave u status malog preduzetnika biće dužni da podnesu poresku prijavu 1004 sledeće godine za 2024. godinu i da plate porez po stopi 10% na razliku prihoda i rashoda.

Poljoprivrednici su svi oni koji su registrovani Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci komercijalnih ili nekomercijalnih poljoprivrednih gazdinstava.

Klikni da preuzmeš Obrazac 1012.

ARHIVA NOVOSTI