Baza znanja

Pretraži

Procedure

 • Kako prijaviti radnika u radni odnos?

 • Kako registrovati privredno društvo - DOO?

 • Kako registrovati preduzetničku radnju - SP?

 • Kako se registrovati u PDV sistem? - U pripremi

Pitanja

 • Kako i pod kojim uslovima se mogu radno angažovati maloljetna lica?

 • Da li direktor mora biti prijavljen u radni odnos?

 • Doprinosi po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima?

 • Raspored radnog vremena

 • Da li registrovati DOO ili SP?

 • Koji su troškovi osnivanja DOO? - U pripremi

 • Kako zatvoriti DOO - likvidacija ili stečaj?

 • Šta su zakonske rezerve?

 • Šta treba da sadrži memorandum DOO?

 • Šta treba istaći u poslovnom objektu?

 • Kako se zaokružuju iznosi?

 • Da li za pružanje usluga digitalnog marketinga kupcima iz inostranstva registrovati SP ili DOO?

 • Koje takse i naknade plaćaju pravna lica i preduzetnici?

 • Poreski tretman poklona djeci zaposlenih povodom praznika?

 • Poreski tretman toplog obroka?

 • Koji poljoprivrednici su obveznici doprinosa za PIO?

 • Komunalna taksa za isticanje firme?

 • POREZ PO ODBITKU OD PRIHODA KOJE STRANO PRAVNO LICE OSTVARI U REPUBLICI SRPSKOJ

 • Poreski tretman otpisa robe zbog isteka roka trajanja

 • Na koji dio prevoza se obračunava PDV za prevoz koji se obavlja i u BIH i u inostranstvu?

 • Za koje usluge se obračunava PDV kada je primalac usluge u BiH a davalac iz inostranstva?

 • Za koje usluge se ne obračunava PDV kada primalac usluge nema sjedište u BIH?

 • Koji je maksimalni iznos blagajničkog računa za priznavanje ulaznog PDV-a?

 • Za koji iznos blagajničkog računa se mora izdati poreska faktura?

 • U kom iznosu se može vršiti plaćanje i naplata u stranom novcu?