Baza znanja

Pretraži

Važna napomena: Svaki odgovor u bazi znanja sadrži navedene propise na osnovu kojih je dat odgovor. Prateći navode i uvidom u propise možete provjeriti tačnost datog odgovora. Savjetujemo da ukoliko donosite važnu odluku i ukoliko niste sigurni u tumačenje propisa da se oko knjigovodstvenih pitanja konsultujete sa sertifikovanim računovođom, a za pravna pitanja konsultujete sa pravnikom. Takođe, na važna pitanja za koja dobijate nesigurne ili oprečne odgovore preporučujemo da ih uputite na adresu institucije ili ministarstva u čijoj nadležnosti je to pitanje.
Primjedbe na pitanja i odgovore iz naše baze znanja možete slati na: info@kontoprom.com.


Procedure

 • Kako prijaviti radnika u radni odnos?

 • Kako registrovati privredno društvo - DOO?

 • Kako registrovati preduzetničku radnju - SP?

 • Kako se registrovati u PDV sistem? - U pripremi

Važna pitanja

 • Da li registrovati DOO ili SP?

 • Poreski i drugi troškovi DOO u Republici Srpskoj

Pitanja

 • Kako i pod kojim uslovima se mogu radno angažovati maloljetna lica?

 • Da li direktor mora biti prijavljen u radni odnos?

 • Raspored radnog vremena

 • Pravo prvenstva za određene bivše radnike

 • Kako zatvoriti DOO - likvidacija ili stečaj?

 • Šta su zakonske rezerve?

 • Šta treba da sadrži memorandum DOO?

 • Šta treba istaći u poslovnom objektu?

 • Kako se zaokružuju iznosi?

 • Da li za pružanje usluga digitalnog marketinga u inostranstvu registrovati SP ili DOO?

 • Kako postati preduzetnik? Poreske obaveze i troškovi?

 • Koje takse i naknade plaćaju pravna lica i preduzetnici?

 • Poreski tretman poklona djeci zaposlenih povodom praznika?

 • Poreski tretman toplog obroka?

 • Koji poljoprivrednici su obveznici doprinosa za PIO?

 • Komunalna taksa za isticanje firme?

 • Porez po odbitku od prihoda koje strano pravno lice ostvari u Republici Srpskoj

 • Poreski tretman otpisa robe zbog isteka roka trajanja

 • Da li penzioner vlasnik preduzetničke radnje plaća doprinose?

 • Na koji dio prevoza se obračunava PDV za prevoz koji se obavlja i u BIH i u inostranstvu?

 • Za koje usluge se obračunava PDV kada je primalac usluge u BiH a davalac iz inostranstva?

 • Za koje usluge se ne obračunava PDV kada primalac usluge nema sjedište u BIH?

 • Koji je maksimalni iznos blagajničkog računa za priznavanje ulaznog PDV-a?

 • Za koji iznos blagajničkog računa se mora izdati poreska faktura?

 • U kom iznosu se može vršiti plaćanje i naplata u stranom novcu?