KPSoftPLA

KPSoftPLa ONLINE SOFTVER za obračun plata i naknada po svim tipovima ugovora, automatsko kreiranje dokumenata iz oblasti rada i radnih odnosa, kreiranje rasporeda radnog vremena, generisanje i export 1002 obrazaca u xml formatu...

Panel za obračun plata i knjiženje:


Primjer formulara za automatsko generisanje ugovora: