Važni i korisni linkovi


Važni
Mišljenja o primjeni poreskih propisa
Registar odobrenja i inspekcijskih postupaka i predmeta kontrole
Uprava za indirektno oporezivanje
Vlada Republike Srpske
Opština Bijeljina
Poreska Uprava Republike Srpske
Službeni glasnik RS
Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske
Inspektorat Republike Srpske
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
Narodna skupština Republike Srpske
Privredni registar Republike Srpske
Republički zavod za statistiku
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Korisni
APIF
Banjalučka berza
Direkcija za privatizaciju
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske
Portal eSrpska
Predsjednik Republike Srpske
Privredna komora
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća
Savez računovođa i revizora Republike Srpske
Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske
Urbanistički zavod Republike Srpske

Informativni
eKapija.ba - poslovni portal
Porta PokreniPosao.ba
Portal economy.rs
Portal enovosti.info
Portal Posao.ba

Banke
Bobar banka AD
Hypo Group Alpe Adria
NLB Razvojna banka
Nova banka AD Banja Luka
Pavlović International Bank
ProCredit Bank
Raiffeisen Bank BiH
UniCredit Bank Banja Luka
Centralna banka BiH

Ostalo
Knjigovodstvena agencija AB LUX Beograd