NOVOSTI

Pretraži
14.06.2024.

Javni poziv za podsticajna sredstva za samozapošljavanje u Bijeljini

Grad Bijeljina objavio je javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava u 2024. godini, namijenjenih samozapošljavanju u zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti. Sredstva su bespovratna i dodjeljuju se nezaposlenim licima prijavljenim na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Bijeljina, kao i novoregistrovanim preduzetnicima. Sredstva mogu biti korišćena za nabavku opreme, repromaterijala, poslovnog softvera, i druge opravdane troškove. Javni poziv je otvoren od 30. maja do 28. juna 2024. godine.

27.04.2024.

Radno vrijeme 1., 2. i 9. maja u Bijeljini

U Bijeljini su neradni dani 1., 2. i 9. maj i u te dane mogu raditi redovno radno vrijeme samo sledeći privredni subjekti: apoteke, veterinarske ambulante, ugostiteljski objekti, benzinske stanice i trgovine na malo u sklopu benzinskih stanica, na autobuskoj stanici, na malo pogrebnom opremom, privredni subjekti koja obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i kolača, i prodaje istih. Mesare i ribare mogu 1. maja raditi do 11h. Ostale trgovine i privredni subjekti ne mogu raditi u dane praznika.

17.04.2024.

Objavljen JAVNI POZIV za fiskalizaciju prve grupe

JAVNI POZIV za prvu grupu fiskalizacije je objavljen i rok za podnošenje zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju teče od danas 17. aprila i traje do 17. juna 2024. godine.
Prvoj grupi pripadaju dosadašnji obveznici fiskalizacije koji su bili dužni da registruju svaki pojedinačni promet robe i usluga preko postojećih fiskalnih kasa, kao i oni koji su do danas registrovali obavljanje djelatnosti za koje postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

09.04.2024.

NOVA FISKALIZACIJA – VAŽNE INFORMACIJE

Nova fiskalizacija počinje krajem aprila i najvažnija novina jeste da obuhvata gotovo sve privrednike i sve djelatnosti.
Druga važna informacija jeste da Ministarstvo finansija obezbeđujući besplatne fiskalne kase za sve obveznike.
Ko se i kad fiskalizuje? Ko je oslobođen fiskalizacije? Koji je postupak fiskalizacije? Kako funkcionišu i izgledaju nove kase?

08.04.2024.

Zaključenje ugovora o elektronskom sandučetu

Radi postupka inicijalne fiskalizacije potrebno je da svi obveznici fiskalizacije prethodno zaključe ugovor o korišćenju elektronskog sandučeta sa Poreskom Upravom. Ugovor se podnosi u dva primjerka u područnoj jedinici Poreske Uprave prema mjestu sjedišta obveznika.
Poreska Uprava je uputila poziv da se to što prije uradi, jer proces fiskalizacije kreće krajem aprila.

24.03.2024.

Dinamika fiskalizacije

Obavljen je pravilnik o dinamici fiskalizacije (SL.GL. 26/24) koji obveznike fiskalizacije dijeli u dvije grupe.
Prvu grupu čine dosadašnji obveznici fiskalizacije, a drugu grupu čine obveznici koji su do sada bili oslobođeni fiskalizacije a po novom zakonu i pravilnicima više nisu oslobođeni te obaveze.
Poreska će u roku od 30 dana nakon 29. marta kada stupa na snagu ovaj pravilnik objaviti Javni poziv za prvu grupu obveznika, a za drugu u roku od 6 mjeseci.

22.02.2024.

Status MALOG POLJOPRIVREDNIKA

Poljoprivrednici koji imaju prihode manje od 50.000 KM treba da se registruju kao MALI POLJOPRIVREDNICI u Poreskoj upravi RS putem Obrasca 1012.
Krajnji rok za prijavu je 28.2.2024. godine
Mali poljoprivrednici koji ostvaruju prihode manje od 12.000 KM godišnje neće imati obavezu da plate porez, koji ostvaruju prihod od 12.000 KM do 25.000 KM plaćaju porez u iznosu 200 KM na godišnjem nivou, a koji ostvaruju prihod od 25.000 KM do 50.000 KM plaćaju porez u iznosu 400 KM na godišnjem nivou.

26.01.2024.

Obavještenje UIO

UIO je obavjestila obveznike da je zbog ogromnog broja zahtjeva došlo do kašnjenja u izdavanju elektronskih potvrda licima koja su podnijela zahtjeve za kvalificirane elektronske potvrde. Navode da svi oni obveznici koji su uredno i na vrijeme podnijeli zahtjeve sa pratećom dokumentacijom, a koji iz opravdanih razloga ne dobiju od UIO kvalificiranu elektronsku potvrdu, moći će PDV prijavu za mjesec januar 2024. godine predati u UIO na način kako su to radili i do sada.

25.01.2024.

Podsjećamo na rokove

Rok za podnošenje prijave poreza po odbitku Obrazac 11 je do 30.01.2024. godine za 2023. godinu.

Rok za podnošenje zahtjeva za status malog preduzetnika za 2024. godinu je 31.01.2024. godine.

22.01.2024.

Objavljena prosječna plata za 2023.

RZS je objavio prosječnu platu u 2023. godini. Prosječna bruto plata iznosi 1937 KM, dok prosječna neto plata iznosi 1274 KM. Prosječna bruto plata iz prethodne godine u tekućoj godini predstavlja osnovicu za obračun toplog obroka i doprinosa za određene kategorije obveznika. Bruto iznos toplog obrok koji se isplaćuje treba da iznosi najmanje 16,46 KM dnevno. Doprinosi za lica koja samostalno obavljaju privrednu djelatnost iznose najmanje 360,28 KM mjesečno...

29.12.2023.

Radno vrijeme u Bijeljini

Republički praznici Nova Godina (01. januar 2024. godine i 02. januar 2024. godine) i Dan Republike (09. januar 2024. godine), su neradni dani.
Tokom praznika mogu raditi redovno radno vrijeme apoteke, veterinarske ambulante, benzinske pumpe, trgovine na malo pogrebnom opremom, privredni subjekti koja obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača i prodaje istih, kao i prodajna mjesta AD „Lutrija Republike Srpske“ Banja Luka na području Grada Bijeljina.

28.12.2023.

Najniža plata 900 KM

Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici donijela je odluku da najniža plata u Srpskoj za 2024. godinu bude 900 KM.

04.12.2023.

Inicijativa za izmjenu Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima

Ministarstvu finansija Republike Srpske uputili smo inicijativu za izmjenu Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima. Predložene izmjene uključuju neoporezivost toplog obroka do 1% prosječne neto plate (bilo da se isplaćuje ili obezbjeđuje), neograničenu upotrebu ličnog odbitka mjesečno, podizanje praga za male preduzetnike na 100.000 KM, te da se ukine minimalna osnovica za doprinose za nepuno radno vrijeme. Cilj prijedloga je postizanje ravnopravnosti i pravednijeg oporezivanja.

24.11.2023.

Prag PDV-a podignut na 100.000 KM

Usvajanjem izmjena Zakona o PDV-u prag oporezivanja je sa 50.000 KM podignut na 100.000 KM. Izmjene Zakona objavljene u SL.GL.BIH 80/23 stupaju na snagu 2. decembra 2023. godine.

24.11.2023.

Važna napomena za male preduzetnike u RS

Prag PDV oporezivanja je podignut na 100.000 KM, međutim prag za status malog preduzetnika je ostao na iznosu od 50.000 KM naplaćenih prihoda. Ovo znači da ako mali preduzetnik u ovoj godini naplati preko 50.000 KM prihoda, iako ne postaje PDV obveznik, on gubi status malog preduzetnika i postaje veliki. Status velikog preduzetnika se primjenjuje retroaktivno računajući od 1.1.2023. godine.

18.11.2023.

Radno vrijeme 21. novembra u Bijeljini

U utorak 21. novembra je državni praznik i neradni dan. Tog dana mogu raditi redovno radno vrijeme apoteke, ugostiteljski objekti, veterinarske ambulante, benzinske stanice i trgovine na malo u sklopu benzinskih stanica i autobuskih stanica, trgovine na malo pogrebnom opremom, privredni subjekti koja obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača i prodaje istih, kao i prodajna mjesta Lutrije RS.

18.08.2023.

Podsticaj za preduzetnike Bijeljine

Razvojna agencija Grada Bijeljina raspisala je Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj preduzetnika, na teritoriji Grada Bijeljina za 2023. godinu. Sredstva su namijenjena za nabavku opreme i novo zapošljavanje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu Agencije. Krajnji rok za podnošenje prijava je 07.09.2023. godine.

18.08.2023.

Podsticaj za povećanje plata

Rok za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plata je 29. avgust 2023. godine za obračunski period 1.1. do 30.06.2023. godine. Plate isplaćene u ovom periodu porede se sa platom isplaćenom u decembru 2022. godine. Podsticaj iznosi 70% plaćenih doprinosa na povećanje plate.

17.08.2023.

Javni poziv za povrat poreza i doprinosa

Do kraja avgusta je rok za podnošenje zahtjeva za povrat uplaćenih poreza i doprinosa za radnike koji su zaposleni u 2022. godini a koji su prije zaposlenja bili na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

16.06.2023.

Evidencija o izdavanju vozila (rentakar)

Pružaoci usluge iznajmljivanja vozila (rentakar) dužni su da u pisanoj ili elektronskoj formi vode evidenciju o ugovora o pružanju usluga iznajmljivanja vozila. Evidencija se vodi za svaku godinu posebno. Pravilnik sa obrascem za vođenje evidencije objavljen je u SL.GL RS 50/23.

10.06.2023.

Kaizen filozofija: Kontinuirano poboljšanje poslovanja

Da li ste čuli za Kaizen, japansku filozofiju kontinuiranog poboljšanja? Pročitajte u našem članku o metodologijama i principima ove poslovne filozofije koja omogućava organizacijama da budu agilne, efikasne i konkurentne u promenljivom poslovnom okruženju.

12.05.2023.

Javni poziv za mala i srednja preduzeća

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina raspisala je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava privrednim društvima po dva osnova: 1) za nabavku osnovnih sredstava koja se koriste u procesu proizvodnje i 2) povećanje broja zaposlenih. Više o pozivu pročitajte na stranici agencije https://agencijamsp.com/2023/05/04/jp-za-podsticaj-razvoja-postojecih-malih-i-srednjih-preduzeca/

27.04.2023.

Radno vrijeme za majske praznike - NOVA ODLUKA

Gradonačelnik Bijeljine donio je novu odluku kojom se 1., 2. i 9. maja odobrava rad samo sledećim subjektima: Apoteke, veterinarske ambulante, ugostiteljski objekti, benzinske stanice i trgovine na malo u sklopu benzinskih stanica, na autobuskoj stanici, na malo pogrebnom opremom, privredni subjekti koja obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i kolača, i prodaje istih mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja praznika. Mesare i ribare mogu 1. maja raditi do 11h. Ostale trgovine i privredni subjekti ne mogu raditi u dane praznika.

25.03.2023.

ChatGPT - Tehnologija koja mijenja svijet

Da li ste ikada željeli da imate instant odgovor na svako pitanje koje vam padne na pamet? Da li ste željeli da imate pristup ogromnoj bazi znanja i informacija, koja vam može biti od koristi u poslovanju i svakodnevnom životu? ChatGPT je tehnologija koja to omogućava. Upravo smo ChatGPT pitali o tome šta je ChatGPT koje su koristi i opasnosti i dobili odgovor koji je i fascinanatan, ali istovremo zastrašuje.

13.02.2023.

Podsticaji za povećanje plata

Rok za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plata je 1. mart 2023. godine za obračunski period 1.7. do 31.12.2022. godine. Plate isplaćene u ovom periodu porede se sa platom isplaćenom u decembru 2021. godine. Podsticaj iznosi 70% plaćenih doprinosa na povećanje plate.

02.02.2023.

Uredba o plaćanju gotovim novcem

Izmjena Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem stupila je danas na snagu. Od sada je 500 KM maksimalni iznos računa za gotovinsko plaćanje dobara i usluga, izuzev plaćanja proizvoda u trgovini na veliko, prema drugom poslovnom subjektu. Podsjećamo do sada je bilo 200 KM.

28.01.2023.

Doprinosi za nepuno radno vrijeme

Doprinosi za lica koja rade na nepuno radno vrijeme od 1.1.2023. godine ne mogu biti niži od 315,08 KM. Ovo je uskladu sa članom 10a. Zakona o doprinosima koji kaže da osnovica doprinosa za lica koja rade na nepuno radno vrijeme ne može biti niža od najniže bruto plate u Republici Srpskoj. Najniža neto plata je shodno odluci Vlade 700 KM, a njoj odgovara bruto plata u iznosu od 1016,39 KM.

27.01.2023.

Rok za podnošenje obrasca 11 do 30.1.

Godišnja prijava poreza po odbitku (Obrazac 11) se podnosi do 30.1. u tekućoj za prethodnu godinu. U prijavu se unose prihodi koji podliježu plaćanju poreza po odbitku u RS u skladu sa Zakonom o porezu na dobit, ali i prihodi za koje su ispunjeni uslovi da se ne oporezuju u skladu sa međudržavnim ugovorom.

26.01.2023.

Najniža plata 700 KM

Vlada RS usvojila je odluku da najniža plata u RS za 2023. godinu bude 700 KM.

23.01.2023.

Objavljena prosječna plata za 2022.

RZS objavio je prosječnu platu u 2022. godini. Prosječna bruto plata iznosi 1730 KM, dok prosječna neto plata iznosi 1144 KM. Prosječna bruto plata iz prethodne godine u tekućoj godini predstavlja osnovicu za obračun toplog obroka, te doprinosa za određene kategorije obveznika. Prosječna neto plata određuje visinu neoporezivog toplog obroka koji poslodavac obezbjeđuje. Bruto iznos toplog obrok koji se isplaćuje treba da iznosi najmanje 14,71 KM dnevno. Doprinosi za lica koja samostalno obavljaju privrednu djelatnost iznose najmanje 321,78 KM mjesečno.

05.01.2023.

Vraćeno pravo na refundaciju bolovanja iz prethodnog perioda

U SL.GL 132/22 objavljene su izmjene Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojima se jasno regulišu prava poslodavaca na povrat isplaćenih naknada neto plata radnicima na koja su stekli pravo po ranije važećem Zakonu. Rok za podnošenje zahtjeva za povrat tih naknada je do 31. marta 2023. godine.

02.01.2023.

Ukinuta republička taksa

Od 1. januara 2023. godine na snazi je Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnim republičkim taksama. Cilj ukidanja posebne republičke takse je rasterećenje privrednih subjekata i brži rast privredne aktivnosti u Republici Srpskoj

30.12.2022.

Radno vrijeme tokom praznika u Bijeljini

Gradonačelnik Grada Bijeljina donio je odluku da je 1. januar neradni dani, a da 2. i 9. januara mogu da rade zanatsko-preduzetnički i trgovinski objekti najduže do 12h. Tokom novogodišnjih praznika ugostiteljski objekti mogu raditi neograničeno radno vrijeme.

18.11.2022.

Radno vrijeme 21. novembra

U ponedjeljak 21. novembra 2022. godine, kada se praznuje Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH svi objekti u trgovinskoj i zanatsko - preduzetničkoj djelatnosti na području Grada Bijeljina mogu raditi najduže do 12:00 časova...

02.10.2022.

Novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju

Novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju stupio je na snagu 29. septembra. Naknada tokom bolovanja usljed malignih bolesti od sada se isplaćuje u 100% iznosu. Vlasnici preduzetničkih radnji od sada imaju pravo na refundaciju bolovanja. Rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju sada je 90 dana od isteka posljednjeg dana kalendarskog mjeseca u kojem je radnik bio spriječen za rad.

24.08.2022.

Podsticaj na plate

Rok za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plata za period januar-jun 2022. godine je 29.08.2022. godine. Poslednje izmjene Zakona o podsticajima ne važe za ovaj obračunski period, tako da se podnošenje i obračun vrši na isti način kao do sada.

22.08.2022.

Kako postati preduzetnik?

Svako ko ima određenu poslovnu ideju ima mogućnost da kao preduzetnik isproba uspješnost svoje ideje, zaposli druge ili samog sebe i omogući sebi i svojoj porodici osnovne ili dodatne izvore prihoda. Ako Vam je pojam preduzetništva maglovit i ukoliko osjećate strah koji Vas sputava da ostvarite svoje zamisli i želju za slobodom, onda preporučujemo da pročitate tekst koji smo pripremili na sledećem linku.

02.08.2022.

PDV prijava za juli 2022. godine

Izmjenama Zakona o PDV-u trebalo je da PDV prijave počevši od poreskog period 2207 budu popunjene podacima zaokruženim na dvije decimale, međutim UIO je izdala obavještenje da će za poreski period 2207 (juli 2022. godine) ostati obaveza da se upisuju iznosi zaokruženi na najbliži manji cijeli broj, tj. za 2207 poreski period ostaje da se upisuju iznosi na način kao što je rađeno do sada.

02.08.2022.

Popis nedovršenih građevinskih objekata

Izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u propisano da su lica koja su obveznici PDV-a dužna da na dan stupanja na snagu ovog pravilnika izvrše popis građevinskih objekata čija je izgradnja u toku i sačinjene popisne liste dostave Upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa, odnosno do 11. avgusta 2022. godine.

30.07.2022.

PDV tretman usluga prevoza putnika kroz BiH

Izmjenama Zakona o PDV-u uređeno je oporezivanje usluge prevoza koju izvrši inostrani prevoznik na teritoriji BiH. Od sada su inostrani prevoznici dužni da se putem poreskih punomoćnika registruju kao PDV obveznici u BiH ili da pri izlasku iz BiH uplate svoju obavezu za PDV.

09.07.2022.

Ukinuti podaci o matičnom broju i adresi na platnoj listi

Izmjenama Pravilnika o sadržaju pismenog obračuna plate (Sl.Gl 65/22) ukinuti su podaci o matičnom broju radnika i podatak o adresi stanovanja radnika. Obavještavamo korisnike programa za obračun plate da je KPSoft program usklađen sa ovim izmjenama.

08.07.2022.

Poreski i drugi troškovi DOO u Republici Srpskoj

Za sve one koji planiraju registrovati DOO pripremili smo odgovore na sledeća pitanja: Koliko iznosi porez na dobit? Da li se isplata dividente oporezuje? Postoje li obavezni doprinosi za vlasnike i direktore DOO? Koliko iznose troškovi za porez i doprinose za zaposlene? Koje takse i naknade se plaćaju? Koja je PDV stopa i kako se postaje PDV obveznik? Koje fiksne troškove DOO ima?
Na ova pitanja smo odgovorili u članku koji možete pročitati na sledećem linku.

05.07.2022.

Nedjeljiva prava iz radnog odnosa

Na osnovu nezvaničnih tumačenja Zakona o radu pravo na godišnji odmor, pravo na naknadu prevoza i pravo na naknadu za topli obrok su nedjeljiva prava iz radnog odnosna. Drugim riječima, ova prava se ostvaruju u punom obimu bez obzira na to da li radnik radi na puno ili nepuno radno vrijeme. Konkretno, radnik koji radi na pola radnog vremena ima pravo na topli obrok kao da radi na puno radno vrijeme.

29.06.2022.

Porez na nepokretnost

Rok za plaćanje prve polovine poreza na nepokretnost ističe 30. juna. Drugi dio poreza plaća se najkasnije do 30. septembra.
Poreski obveznik poreza na nepokretnosti je vlasnik nepokretnosti, a ukoliko se vlasnik nepokretnosti ne može odrediti ili pronaći, poreski obveznik je lice koje po bilo kom osnovu koristi nepokretnost.

21.06.2022.

Pitanje ZAŠTO

Bilo bi dobro kad bi se sve računovođe i obveznici BiH ujedinili i postavili zakonodavcima pitanje ZAŠTO? na sva nelogična i besmislena pravila i rješenja. Nekada se čini da su određena pravila nastala da bi se obveznici mogli kažnjavati. Kao u nekoj igrici, pravila bez smisla, logike, ali eto to su pravila i moraju se poštovati.

15.06.2022.

Doprinosi za radnike upućene na rad u inostranstvo

Izmjenama Zakona o doprinosima (objavljenim u SLGL 56/22) za lica koja su zaposlena kod poslodavca sa sjedištem u RS i prijavljena u JSND i koja su upućena na rad u inostranstvo, doprinosi se plaćaju na osnovicu koja je u visini najniže plate u RS za mjesec za koji se doprinosi obračunavaju.

15.06.2022.

Neoporezivi iznos toplog obroka

Topli obrok koji poslodavac obezbjeđuje za radnike putem keteringa ili se priprema kod poslodavca od 22.6.2022. godine dnevno iznosi najviše 0,75% prosječne neto plate u RS za prethodnu godinu. Visina prosječne neto plate za 2021. godinu iznosila je 1004 KM, tako da neoporezivi topli obrok od 22.6.2022. do kraja 2022. godine iznosi 7,53 KM dnevno. Izmjene Zakona o porezu na dohodak su objavljene u SLGL 56/22.

15.06.2022.

Dopuna Zakona o podsticajima u privredi

U SLGL 56/22 objavljena dopuna Zakona o podsticajima u privredi kojom se određuje da se postupak dodjele podsticaj za povećanje plata radnika za period 1. januar 2022. do 30. juni 2022. godine sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o podsticajima u privredi SLGL 52/19 i 78/20.

04.06.2022.

Podsticaj za samozapošljavanje u Bijeljini

Gradonačelnik Grada Bijeljina raspisao je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u cilju samozapošljavanja. Javni poziv je raspisan 12. maja 2022. godine. Podsticajna sredstva su namijenjena nezaposlenim licima sa evidencije Zavoda za zapošljavanje – filijala Bijeljina. Rok za podnošenje je 13. jun 2022. godine.

02.06.2022.

Podsticaj za povećanje plata

Krajem aprila objavljene su izmjene Zakona o podsticajima u privredi koje stupaju na snagu 1. jula 2022. godine. Izmjene donose novu definiciju plate i početnog iznosa za utvrđivanje povećanja plate.

25.05.2022.

Podsticaj za preduzetnike

Razvojna agencija Grada Bijeljina je rapisala Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj preduzetnika na području Grada Bijeljina za 2022. godinu.
Maksimalan iznos dodijeljenih podsticajnih sredstava iznosi do 10.000,00 KM, a ne može biti veći od 50% opravdanih troškova projekta. Krajnji rok za podnošenje prijava je 17. jun 2022. godine, a dostavljaju se lično u Agenciji ili putem pošte. Više o javnom pozivu nađite na stranici https://agencijamsp.com

23.05.2022.

Povećana najniža plata na 650 KM

Od 1. maja najniža plata iznosi 650 KM u neto iznosu, odnosno 942.03 KM u bruto iznosu. Odluka je objavljena u Sl.Gl. 45/22.
Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate.

18.05.2022.

Prodaja putem brze pošte pod pojačanom kontrolom UIO

Uprava za indirektno oporezivanje 25. maja 2022. godine započinje intenzivne kontrole svih obveznika koji su obavljali promet u Bosni i Hercegovini koristeći usluge “brzih pošta”. Razlog za pojačane kontrole ovih obveznika su sumnje u neprijavljivanje kompletno ostvarenog prometa. Inspektori UIO će pojačane kontrolne aktivnosti provesti na području cijele Bosne i Hercegovine. Aktivnosti na terenu počinju 25.5.2022. godine i provodit će se, sa većim ili manjim intenzitetom, do kraja 8 (osmog) mjeseca 2022. godine.

12.05.2022.

Povećanje toplog obroka

Izmjenom Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku (SLGL RS 39/22) iznos koji se isplaćuje na ime naknade za topli obrok povećan je sa 0,75% na 0,85% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu za svaki radni dan što iznosi 13.14 KM dnevno. Izmjena odluke stupa na snagu 12. maja 2022. godine. Poslodavci koji ne obezbjeđuju topli obrok u svojim restoranima ili preko keteringa dužni su da zaposlenima isplaćuju topli obrok u navedenom iznosu.

07.05.2022.

Obračun obaveza po osnovu autorskog ugovora

Izmjenama Pravilnika o vrsti i visini troškova neophodnih za ostvarenje prihoda po osnovu autorskih prava (Sl.Gl 17/22) izmijenjena je osnovica za obračun poreza po osnovu autorskog ugovora. Ranije se porez obračunavao na dohodak, odnosno kada od bruto ugovorenog iznosa odbijemo doprinose, pa potom normirane troškove. Sada je osnovica za obračun poreza bruto ugovoreni iznos umanjen za normirane troškove, tako da je formula za obračun sledeća: Bruto=Neto/(0.685+T*0.0013) gdje je T procenat normiranih troškova. Novi obračuna važi od 1.3.2022. godine.

27.04.2022.

Radno vrijeme tokom praznika u Bijeljini

Prvi dan Međunarodnog praznika rada 01. maj 2022. godine (nedjelja) je neradni dan, osim za apoteke, veterinarske ambulante i ugostiteljske objekte koji mogu raditi redovno radno vrijeme. Privredni subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću mogu da rade u vremenu koji zahtijeva proces rada.
02. maja 2022. godine i 09. maja 2022. godine radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za snabdijevanjem osnovnim životnim artiklima i drugih potreba, mogu da rade objekti u trgovinskoj i zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti najduže do 12,00 časova.

26.03.2022.

Poziv Poreske uprave frilenserima da prijave prihode

Poreska uprava RS uputila je poziv poreskim obveznicima koji ostvaruju prihode iz inostranstva, uključujući i prihode od usluga ostvarene udaljenim radom (freelancer), da te prihode prijave Poreskoj upravi, kao i da registruju djelatnosti koje obavljaju. Iz PURS napominju da raspolažu podacima o ostvarenom prilivu sredstava putem internet servisa za finansijsko plaćanje kao što je „PayPal“ i dr.

04.02.2022.

Javni poziv Zavoda za zapošljavanje

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske objavio je javni poziv po Programu zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2022. godini. Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 7.3.2022. godine. Detalji javnog poziva su na sajtu Zavoda: LINK

31.12.2021.

Komunalne takse se ukidaju od 1.1.2022.

Izmjenama Zakona o komunalnim taksama ukinuta je komunalna taksa za isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama. Izmjene stupaju na snagu 1.1.2022. godine.

31.12.2021.

Minimalna plata 590 KM

Vlada Republike Srpske odlučila je da minimalna plata u 2022. godini iznosi 590 KM.

31.12.2021.

Cijena električne energije svim privrednicima 53 evra

Elektroprivreda Republike Srpske donijela je odluku da cijena električne energije svim privrednicima bude 53 evra po megavat-času.

30.12.2021.

Nove stope doprinosa i poreza na dohodak

1. januara 2022. godine stupaju na snagu izmjene Zakona o doprinosima kojim je stopa za zdravstveno osiguranje sa 12% snižena na 10,2%.
Izmjenama Zakon o porezu na dohodak stopa poreza na prihode od ličnih primanja je snižena sa 10% na 8%. Stopa od 10% ostaje za plaćanje poreza na prihod od samostalnih djelatnosti. Za prihode od autorskih prava, kapitala, kapitalnih dobitaka i ostalog dohotka plaća se porez na dohodak po stopi od 13%.

30.12.2021.

Radno vrijeme tokom praznika u Bijeljini

Gradonačelnik Grada Bijeljina donio je odluku da su 1. i 2. januar neradni dani, a da 3. januara mogu da rade zanatsko-preduzetnički i trgovinski objekti najduže do 12h. U nedelju 9. januara mogu da rade zanatsko-preduzetnički najduže do 12h. Ugostitelji mogu da rade jedan sat duže u dane praznika.
Vlada RS je donijela zaključak da 10. i 14. januara neće raditi državne institucije i javne ustanove.

24.11.2021.

Izmjena uredbe o ograničenju marži stupila na snagu

Vlada Republike Srpske je donijela izmjenu Uredbe o ograničenju marži u prometu roba koja je 24. novembra stupila na snagu. Ovim izmjenama se postojeće marže u prometu na malo sa dosadašnjih 10% smanjuju na 8%, a postojeće marže u prometu na veliko sa dosadašnjih 8% smanjuju na 6%. Marža u prometu farmaceutski preparati i lijekovi na malo smanjena je sa 20% na 18%, a na veliko sa 8% na 6%.

12.11.2021.

Zabrana rada trgovinskim objektima nedeljom

U Bijeljini počevši od 21. novembra 2021. godine biće zabranjen rad nedeljom trgovinskim objektima, dok zanatsko-preduzetnički objekti mogu raditi najduže 8 sati.

Kazna za neisticanje i nepridržavanje radnog vremena je od 800 KM do 4.000 KM za pravno lice, za odgovorno lice u pravnom licu od 300 KM do 1.500 KM i za preduzetnika u iznosu od 200 KM do 1.000 KM.

07.10.2021.

Pomoć Grada Bijeljina preduzetnicima

Grad Bijeljina je raspisao javni poziv za pomoć preduzetnicima kojima je bio zabranjen rad usljed pandemije.

Javni poziv je otvoren do 26.10.2021. godine.

22.09.2021.

Javni poziv preduzetnicima

Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj preduzetnika na području Grada Bijeljina za 2021. godinu otvoren je 9. septembra i rok za predaju prijava je do 30. septembra 2021. godine. Pravo na podsticaj ostvaruje se po osnovu projekta, a predmet projekta može se odnositi na zapošljavanje, nabavku opreme ili razvoj inovacija.

15.06.2021.

Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisala je Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava za zapošljavanje mladih do 35 godina.

01.06.2021.

Javni poziv za dodjelu sredstava

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisala je Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj postojećih malih i srednjih preduzeća na području Grada Bijeljina za 2021. godinu. Detalje o javnom pozivu možete pročitati na njihovog stranici JAVNI POZIV. Rok za prijavu je 10. jun.

31.05.2021.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak lični odbitak je povećan sa 500 KM na 700 KM na mjesečnom nivou, a umanjenje poreske osnovice za izdržavane članove je sa 75 KM povećano na 150 KM na mjesečnom nivou. Izmjene zakona stupaju na snagu 1. jula 2021. godine.

31.05.2021.

Izmjene Zakona o doprinosima

Izmjenama Zakona o doprinosima uvedeno je da se doprinosi za radnike na nepuno radno vrijeme obračunavaju i plaćaju u visini doprinosa za najnižu platu za puno radno vrijeme. U slučaju da je radnik zaposlen kod više poslodavaca zbir doprinosa kod svih poslodavaca ne može biti manji od onih za najnižu platu. Izmjene zakona stupaju na snagu 1. jula 2021. godine.

28.05.2021.

Najniža plata 540 KM

Od 1. juna najniža plata je 540 KM. Odluka je objavljena u Sl.Gl. 46/21.
Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate.

08.05.2021.

Frilenseri

Koje su poreske obaveze frilensera? Da li plaćaju doprinose? Kako se mogu registrovati? Da li su obveznici PDV-a? Na ova pitanja smo odgovorili u članku koji možete pročitati na sledećem linku.

28.04.2021.

Radno vrijeme od 1.5. do 3.5. i 9.5. u Bijeljini

U dane državnog praznika koji se ove godine praznuje od 1. maja do 3. maja, te 9. maja godine mogu radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za snabdijevanjem osnovnim životnim artiklima i drugih potreba da rade objekti u trgovinskoj i zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti najduže do 11,00 časova.

28.01.2021.

Prosječna bruto plata za 2020. godinu

Zavod za statistiku RS objavio je da je prosječna bruto plata u 2020. godini 1485 KM. Ovaj iznos predstavlja osnovicu za obračun doprinosa u 2021. godini za lica koja samostalno obavljaju privrednu djelatnost (60% iznosa), za lica koja obavljaju profesionalnu djelatnost (100% iznosa), nosioce komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava (30% iznosa), nosioce nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (20% iznosa).

08.01.2021.

Radno vrijeme 9. januara

Odlukom Gradonačelnika Grada Bijeljina 9. januara kad se praznuje Dan republike, svi objekti u trgovinskoj i zanatsko - preduzetničkoj djelatnosti na području Grada Bijeljina mogu raditi najduže do 13:00 časova.

08.01.2021.

Najniža plata u 2021. godini 520 KM

U Sl.Gl. 128/20 objavljena je odluka Vlade da najniža plata za 2021. godinu iznosi 520 KM. Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunat u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate iz tačke I ove odluke.

05.01.2021.

Republička taksa smanjena za 2021. i 2022. godinu

Dopunama Zakona o republičkim taksama republička taksa za 2021. godinu smanjena je za 30% od već propisanih iznosa a za 2022. godinu umanjena je za 60% od propisanih iznosa.

05.01.2021.

Izmjene Zakona o komunalnim taksama

Izmjenama zakona o komunalnim taksama objavljenim u Sl.Gl 123/20 od komunalne takse su oslobođeni:
preduzetnici koji, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak, imaju status malog preduzetnika,
obveznici komunalnih taksa za 12 mjeseci od registracije.

05.01.2021.

Izmjene zakona o administrativnim taksama

Izmjenama zakona o administrativnim taksama objavljenim u Sl.Gl 123/20, taksa se više ne plaća za zahtjeve, molbe, prijedloge i prijave, izvode, uvjerenja ili potvrde.

Za spise i radnje u vezi sa registracijom preduzetnika plaćaju se takse u sljedećim iznosima...

19.11.2020.

Radno vrijeme 21. novembra

U subotu 21. novembra 2020. godine, kada se praznuje Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, svi objekti u trgovinskoj i zanatsko - preduzetničkoj djelatnosti na području Grada Bijeljina mogu raditi najduže do 12:00 časova...

25.06.2020.

Javni poziv Zavoda za zapošljavanje

Objavljen je Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programu zapošljavanja u 2020. godini. Rok za podnošenje zahtjeva je 22. jul 2020. godine.Više informacija možete pronaći na sljedećem linku: www.zzzrs.net

08.05.2020.

Radno vrijeme 9. maja

Gradonačelnik je danas oko podne donio izmjenu odluke da sutra, 9. maja privredna društva i preduzetnici mogu da rade do 14h.

01.05.2020.

Radno vrijeme od 1.5. do 3.5. i 9.5. u Bijeljini

U petak 01. maja 2020. godine mogu da rade samo prodavnice sa prehrambenom robom, mesare, ribare, apoteke, prodavnice pogrebne opreme, veterinarske ambulante i zelena pijaca najduže do 11,00 časova, a u subotu 02. maja 2020. godine i subotu 09. maja 2020. godine mogu da rade privredna društva i preduzetnici, na području Grada Bijeljina najduže do 11,00 časova. Dok se 03. maja 2020. godine zabranjuje rad svih trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata na teritoriji Grada Bijeljina u cilju provođenja vanrednih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva.

21.01.2020.

Multilateralne kompenzacije u 2020. godini

Objavljen je raspored mulitlateralnih komepenzacija za 2020. godinu. Sprovodiće se svakog drugog mjeseca i to u februaru, aprilu, junu, avgustu, oktobru i decembru.

21.01.2020.

Najniža plata 520 KM

U SL.GL 3/20 objavljeno je da najniža plata u Republici Srpskoj za 2020. godinu iznosi 520 KM.

17.01.2020.

Rok za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na refundaciju porodiljskog

Izmijenjen je Zakon o dječijoj zaštiti. Rok za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na refundaciju je sa godinu dana smanjen na šest mjeseci od dana počinjanja korištenja porodiljskog odsustva i uz zahtjev se prilaže dokaz o uplaćenim doprinosima. Rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju je ostao isti kao i do sada najkasnije tri mjeseca od dana isplate plate za poslednji mjesec korištenja porodiljskog.

04.01.2020.

Neradni dani

​​​​Vlada RS odlučila da je 9. januar neradni dan, a da su 6., 7. i 14. januar takođe neradni dani, odnosno dani u kojima vjernici pravoslavne vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta.

04.01.2020.

Najniža plata 520 KM

Vlada Republike Srpske donijela je 30.12.2019. godine, na 53. sjednici, u Banjaluci, Odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2020. godinu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je da će najniža plata u idućoj godini iznositi 520 KM.

30.12.2019.

Radno vrijeme tokom novogodišnjih praznika

U periodu od 27. decembra do 15. januara svi ugostiteljski, zanatsko-preduzetnički i trgovinski objekti na teritoriji Grada Bijeljine mogu raditi sat duže od propisanog radnog vremena, osim 1. januara kad je neradni dan i 2. januara kada zanatsko-preduzetnički i trgovinski objekti mogu raditi do 13h. Za vrijeme novogodišnjih praznika ugostitelji mogu da rade u neograničenom radnom vremenu. Radno vrijeme na dan 9. januar 2020. reguliše se odlukom Vlade.

18.11.2019.

Radno vrijeme 21. novembra

U četvrtak 21. novembra 2019. godine, kada se praznuje Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, svi objekti u trgovinskoj i zanatsko - preduzetničkoj djelatnosti na području Grada Bijeljina mogu raditi najduže do 12:00 časova. Apoteke, prodavnice pogrebne opreme, veterinarske ambulante i ugostiteljski objekti mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkog praznika. Privredni subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću, a obavljaju procesnu proizvodnju, mogu da rade u vremenu koji zahtijeva proces rada.

13.09.2019.

Podsticaj za povećanje plata

Novim Zakonom o podsticajima u privredi, privredni subjekti ostvaruju pravo na podsticaj za povećanje plata u iznosima 30% ili 70% na uvećanje doprinosa u zavisnosti od početnog iznosa plate.

20.07.2019.

Izmijenjen zakon o fiskalnim kasama

Povećane kazne za neizdavanje fiskalnih računa, ali je data mogućnost da se u roku od 72 sata plati kazna i izbjegne mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti.

29.04.2019.

Odluka o radnom vremenu

U srijedu 01. maja 2019. godine mogu da rade samo prodavnice sa prehrambenom robom, mesare i ribare najduže do 12:00 časova, a u četvrtak 02. maja 2019. godine i četvrtak 09. maja 2019. godine, mogu da rade privredna društva i preduzetnici najduže do 15:00 časova.

16.01.2019.

Refundira se 80% bruto plate za porodilje

Fond dječije zaštite će od ove godine poslodavcima refundirati 80% bruto plate za porodilje. Za porodilje iz oblasti tekstila, kože i obuće refundiraće se ukupan iznos plate i 50% plaćenih doprinosa.

14.01.2019.

Najniža plata 450 KM

Najniža plata u Republici Srpskoj za 2019. godinu utvrđena je u visini od 450,00 KM. Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika, obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu, ispod iznosa najniže plate.
Odluka o najnižoj plati objavljena je u Sl.Gl. 120/18.

27.12.2018.

Radno vrijeme tokom novogodišnjih praznika

U periodu od 27. decembra do 15. januara svi ugostiteljski, zanatsko-preduzetnički i trgovinski objekti na teritoriji Grada Bijeljine mogu raditi sat duže od propisanog radnog vremena, osim 1. januara kad je neradni dan i 2. januara kada zanatsko-preduzetnički i trgovinski objekti mogu raditi do 13h. Za vrijeme novogodišnjih praznika ugostitelji mogu da rade u neograničenom radnom vremenu. Na dan 9. januar 2019. godine mogu da rade zanatsko-preduzetnički i trgovinski objekti najduže do 13h.

17.11.2018.

Radno vrijeme 21. novembra

U srijedu 21. novembra 2018. godine, kada se praznuje Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, svi objekti u trgovinskoj i zanatsko - preduzetničkoj djelatnosti na području Grada Bijeljina mogu raditi najduže do 12:00 časova.

24.10.2018.

Jedinstvena kontakt tačka za poslovanje

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS kreiralo je portal Jedinstvena tačka za poslovanje sa ciljem pružanja informacija privrednim subjektima i građanima o načinu registracije poslovnih subjekata. Adresa portala: www.pscsrpska.vladars.net

28.09.2018.

Pavlović banka nesmetano radi

Obavještavamo klijente da je Pavlović banka izdala saopštenje da je Banka u potpunosti likvidna, solventna, stabilna i da nesmetano radi.
Saopštili su da je Banka samostalna u svom radu i da njeno poslovanje ne mogu ugroziti problemi koje imaju druga privredna društva koja su povezana sa Bankom preko zajedničkog vlasnika.

15.08.2018.

Obrasci Ugovora o radu i Aneksa

Na sajtu Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite objavljeni su obrasci Ugovora o radu i primjeri Aneksa Ugovora o radu. Sajt Ministarstva

07.08.2018.

Izmjene Zakona o radu i Zakona o porezu na dohodak

Obavještavamo Vas da je izmijenjen Zakon o radu tako što je ukinut pojam "neto plate" i sada se definiše pojam "plata" što predstavlja platu prije oporezivanja porezom na dohodak. Izmjene Zakona o radu stupile su na snagu 1. avgusta i dat je rok do kraja avgusta da se svi ugovori o radu u kojim je ugovorena neto plata ili koeficijent usklade sa odredbama ovog Zakona.

20.07.2018.

Zatezna kamata 0.03%

U Republici Srpskoj se od 14.7.2018. godine zatezna kamata računa po stopi 0,03%, umjesto dosadašnjih 0,05%

30.04.2018.

U utorak 01. maja 2018. godine mogu da rade samo prodavnice sa prehrambenom robom, mesare i ribare najduže do 12:00 časova, a u srijedu 02. maja 2018. godine i srijedu 09. maja 2018. godine, mogu da rade privredna društva i preduzetnici najduže do 15,00 časova.

23.04.2018.

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama

U utorak 24.4.2018. stupa na snagu Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama (Sl.Gl. 31/18). Zakon propisuje da se ugovorom između privrednih subjekata, kao i privrednih subjekata i subjekta javnog prava ne može ugovoriti rok ispunjenja novčane obaveze duži od 60 dana. S tim da, ako nije ugovoren rok, dužnik je dužan da ispuni novčanu obavezu u roku od 30 dana.

18.01.2018.

Multilateralne kompenzacije u 2018.

Multilateralne kompenzacije u 2018. godini će se sprovoditi u janura (23.1.), aprilu (24.4.), julu (24.7.) i oktobru (23.10.).

11.01.2018.

Novi Zakon o doprinosima

Od 1. januara 2018. godine na snazi je novi Zakon o doprinosima kojim se mijenja dosadašnji raspored stopa doprinosa a ukupna stopa doprinosa je ista kao i do sada 33%. Stopa doprinosa za dječiju zaštitu je sada 1,7%, a doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 0,8%...

08.01.2018.

Dan Republike, neradni dan

U skladu sa Zakonom o Danu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 113/16) 09. 01. 2018. godine (utorak) je republički praznik i to je neradni dan. U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.​

28.12.2017.

Najniža plata 410 KM

Na posljednjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske za ovu godinu, dogovorena je najniža plata u Republici Srpskoj za 2018.godinu u iznosu od 410 KM. Do sada je najniža plata iznosila 395 KM.

22.12.2017.

Radno vrijeme za novogodišnje praznike

U periodu od 27. decembra do 15. januara svi ugostiteljski, zanatsko-preduzetnički i trgovinski objekti na teritoriji Grada Bijeljine mogu raditi sat duže od propisanog radnog vremena, osim 1. januara kad je neradni dan i 2. januara kada zanatsko-preduzetnički i trgovinski objekti mogu raditi do 13h. Za vrijeme novogodišnjih praznika ugostitelji mogu da rade u neograničenom radnom vremenu. Radno vrijeme na Dan Republike 9. januara biće regulisano odlukom Vlade Republike Srpske.

12.12.2017.

Fond solidarnosti

Od 1. januara počinje potpuna primjena Zakona o Fondu solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu u dijelu koji se odnosi na prikupljanje sredstava u ovaj fond. Predviđeno je da Fond prikuplja sredstva od posebnog doprinosa za solidarnost u iznosu od 0,25 odsto neto plate zaposlenog lica u Republici Srpskoj. Sredstva će se uplaćivati na račun Fonda.

15.11.2017.

Radno vrijeme 21. novembra

U utorak 21. novembra 2017. godine, kada se praznuje Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, svi objekti u trgovinskoj i zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti na području Grada Bijeljina mogu raditi najduže do 12:00 časova.Apoteke, prodavnice pogrebne opreme, veterinarske ambulante i ugostiteljski objekti mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkog praznika.

28.10.2017.

KNJIGA UTISAKA se više ne vodi

Novi Zakon o ugostiteljstvu ne propisuje vođenje knjige utisaka u ugostiteljskim objektima. Iako je zakon objavljen u maju ove godine, tek je stupanjem na snagu Pravilnika o prestanku primjene Pravilnika o vođenju knjige utisaka, od dana 21.10.2017. godine prestala obaveza vođenja knjige utisaka u ugostiteljskim objektima.

20.04.2017.

Radno vrijeme za 1., 2. i 9. maj

U ponedjeljak 01. maja 2017. godine mogu da rade samo prodavnice sa prehrambenom robom, mesare i ribare najduže do 11:00 časova, a u utorak 02. maja 2017. godine i utorak 09. maja 2017. godine, mogu da rade privredna društva i preduzetnici najduže do 15:00 časova.

27.02.2017.

MLK - Multilateralne kompenzacije

Multilateralne kompenzacije sprovode se u februaru (28.2.), aprilu (25.4.), julu (25.7.) i oktobru (24.10.) 2017. godine.

15.01.2017.

Najniža plata u RS

Najniža plata u Republici Srpskoj za 2017. godinu utvrđena je u neto iznosu u visini od 395,00 KM. Odluka o najnižoj plati objavljena je u Sl.Gl. 2/17.

15.11.2016.

Radno vrijeme 21. novembra

U ponedeljak 21. novembra 2016. godine, kada se praznuje Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, svi objekti u trgovinskoj i zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti na području Grada Bijeljina mogu raditi najduže do 12:00 časova.
Apoteke, prodavnice pogrebne opreme, veterinarske ambulante i ugostiteljski objekti mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkog praznika.

20.10.2016.

Preduzetnici mogu da uvoze i izvoze

Početkom oktobra Uprava za indirektno oporezivanje je izdala obavještenje da preduzetnici iz Republike Srpske koji su kod nadležnog registracionog organa registrovani za obavljanje spoljnotrgovinskog poslovanja, te po osnovu spoljnotrgovinskog prometa upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, mogu obavljati spoljnotrgovinsko poslovanje u okviru registrovane djelatnosti.

09.09.2016.

Refundacija porodiljskog bolovanja za preduzetnice

Javni fond za dječiju zaštitu donio je pravilo o način utvrđivanja iznosa naknade koja će se refundirati ženi-preduzetnici za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva. Naknada se utvrđuje za svaki mjesec kao razlika osnovice za obračun doprinosa i doprinosa na tu osnovicu.

26.08.2016.

Multilateralna komenzacija

Druga obavezna multilateralna kompenzacija u Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije sprovodi se u periodu od 20.10. do 3.11.2016. godine. Prijava neosporenih obaveza dospjelih za plaćanje do 1.9.2016. godine vrši se u periodu od 20.10. do 25.10.2016. godine (do 16 časova). Organizator sprovodi dvije multilateralne kompenzacije: 25.10. i 28.10.2016. godine.

13.06.2016.

Prijava radnika u JS dan prije

Izmjenama Zakona o poreskom postupku, rok za registraciju radnika po osnovu Ugovora o radu u Jedinstveni sistem Poreske uprave (JS) putem obrasca PD3100 je najkasnije dan prije stupanja na rad.

31.05.2016.

Evidencije o prisustvu radnika na radu i odsustvima

Od 1. juna poslodavci više ne vode šihtarice već Evidencije o prisustvu radnika na radu i odsustvima.

Evidencija se vodi pojedinačno za svakog radnika. Unosi se sat i minut početka i završetka rada, a u zavisnosti od vrste rada ili odsustva u odgovarajuću kolonu broj časova.

13.05.2016.

II Multilateralna komenzacija

Druga obavezna multilateralna kompenzacija sprovešće se u periodu od 16.05. do 25.05.2016. godine. Obavezni učesnici multilateralne kompenzacije su sva pravna lica i preduzetnici. Učesnici prijavljuju sve neosporene novčane obaveze dospjele na plaćanje do 1.4.2016. godine.

10.05.2016.

RASPISAN JAVNI POZIV PO PROJEKTU PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU

Raspisan je javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenje sredstava po projektima zapošljavanja u 2016. godini.
Više informacija možete naći na sajtu zavoda za zapošljavanje (link).

26.04.2016.

Radno vrijeme 1.,2. i 9. maja

U nedelju, 1. maja, radiće samo prodavnice sa prehrambenom robom i mesare najduže do 11.00 časova, a u ponedeljak, 2. maja, kao i 9. maja, mogu da rade privredna društva i preduzetnici najduže do 15.00 časova.

24.02.2016.

Poreski tretman reklamacija i naknadno odobrenog popusta

U novom Zakonu o porezu na dobit stoji sljedeće:
Član 18.
Rashodi po osnovu reklamacija proizvoda i usluga priznaju se prilikom utvrđivanja poreske osnovice najviše do iznosa od 3% od poslovnog prihoda u toj poreskoj godini.

Član 19.
Naknadno odobreni popust priznaje se pri utvrđivanju poreske osnovice kod davaoca popusta, pod uslovom da se popust odnosi na tekuću poresku godinu, da je unaprijed ugovoren i da je dokazan vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom.

16.02.2016.

Isplata dividende

Prema novom Zakonu o porezu na dobit pravno lice ne može isplatiti dividendu ako ima dospjelih a neplaćenih poreskih obaveza na dan isplate (član 54.) Za kršenje ove odredbe kazna za pravno lice je 20.000 do 60.000 KM, a za odgovorno 5.000 do 15.000 KM.

05.01.2016.

Doprinos za solidarnost

Novi Zakon o posebnom doprinosu za solidarnost stupio je na snagu 1. januara 2016. godine. Obveznici doprinosa za solidarnost od sada su:
  • fizička lica koja ostvaruju dohodak od ličnih primanja ili ostali dohodak veći od 500 KM mjesečno u visini 0.4% od neto dohotka
  • i fizička lica koja ostvaruju dohodak po osnovu članstva u upravnim i nadzornim odborima i sl. u visini 5% od neto naknade.
Doprinos za solidarnost od sada u cjelosti pada na teret fizičkog lica.

02.01.2016.

Popis cigareta i duvana

Od 01.01.2016. godine na snazi su nove cijene cigareta u Bosni i Hercegovini. Poreski obveznici koji se bave prometom cigareta i duvana dužni su do 7. januara u UIO dostaviti popis zaliha cigareta i duvana na dan 01.01.2016. godine sa obračunom razlike akcize koju treba uplatiti do 17. januara 2016. godine.

28.12.2015.

Povećani doprinosi za samostalne preduzetnike

Usvojene su izmjene Zakona o doprinosima koje stupaju na snagu 1. januara 2016. godine. Najveća izmjena se odnosi na samostalne preduzetnike koji će na svoja lična primanja plaćati doprinose na osnovicu koja je najmanje 60% prosječne bruto plate u Republici za prethodni mjesec. Osnovica doprinosa za lica koja samostalno, u vidu osnovnog zanimanja, obavljaju profesionalnu djelatnost (advokati, notari, inženjeri, arhitekte, tumači...) je najmanje prosječna bruto plata u Republici za prethodni mjesec.

27.12.2015.

Radno vrijeme tokom novogodišnjih praznika

Gradonačelnika Grada Bijeljina donio je odluku o radnom vremenu u periodu od 27. decembra 2015. godine do 15. januara 2016. godine:
1. januar je neradni dan.
2. i 9. januara zanatsko-preduzetnički i trgovinski objekti mogu raditi najduže do 13h.
Za vrijeme novogodišnjih praznika ugostiteljski objekti mogu raditi u neograničenom radnom vremenu.
Apoteke, prodavnice pogrebne opreme i veterinarske ambulante mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkih praznika.

17.11.2015.

Radno vrijeme 21. novembra

U subotu 21. novembra 2015. godine, kada se praznuje Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, svi objekti u trgovinskoj i zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti na području Grada Bijeljina mogu raditi najduže do 12:00 časova.
Apoteke, prodavnice pogrebne opreme, veterinarske ambulante i ugostiteljski objekti mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkog praznika.

13.11.2015.

Rezultati multilateralne kompenzacije

U organizaciji Banjalučke Berze izvršene su tri multilateralne kompenzacije 30.10, 3.11 i 6.11. i kompenzovane su obaveze u iznosu od 164.261.603 KM. U multilateralnoj kompenzaciji učestvovalo je 1350 subjekata.
Sljedeća multilateralna kompenzacija se planira sprovesti u aprilu 2016. godine.

19.10.2015.

Multilateralna komenzacija

Obavezna multilateralna kompenzacija sprovešće se u periodu od 26.10. do 30.10.2015. godine. Obveznici multilateralne kompenzacije su sva pravna lica i preduzetnici. Sva neplaćena dugovanja dospjela na dan 1.9.2015. godine obveznici su dužni prijaviti u sistem. Za obveznike čiji su računi blokirani prijavljivanje u sistem vrši banka.

Sistem vodi Banjalučka berza https://mlk.blberza.com/

07.08.2015.

Novi Zakon o porezu na dohodak

Ukinut porez na dohodak na prihode od dividende i udjela u dobiti. Povećan neoporezivi iznos za topli obrok sa 77 KM na 99 KM mjesečno.

01.06.2015.

Izmjene Zakona o posebnom doprinosu za solidarnost

Izmjenama Zakona o posebnom doprinosu za solidarnost produžena je obaveza plaćanja ovog doprinosa do 31.12.2015. godine.

27.04.2015.

Radno vrijeme 1., 2. i 9. maja

U petak, 1. maja, radiće samo prodavnice sa prehrambenom robom i mesare najduže do 12.00 časova, a u subotu, 2. maja, kao i 9. maja, mogu da rade privredna društva i preduzetnici najduže do 15.00 časova.

27.12.2014.

Radno vrijeme tokom novogodišnjih praznika

Odluka o radnom vremenu u periodu od 27. decembra 2014. godine do 15. januara 2015. godine.

19.11.2014.

Radno vrijeme 21. novembra

U petak 21. novembra 2014. godine svi objekti u trgovinskoj i zanatskoj-preduzetničkoj djelatnosti na području grada Bijeljina mogu raditi najduže do 12:00 časova.

18.09.2014.

Mišljenje PU o fiskalizaciji

Na sajtu Poreske Uprave objavljeno je mišljenje Poreske Uprave o izmjenama Zakona o fiskalizaciji. Pročitajte mišljenje

04.09.2014.

Tumačenje Izmjena Zakona o fiskalnim kasama

Prema poslednjem tumačenju Izmjena Zakona o fiskalnim kasama objavljenom u avgustovskom broju časopisa FINRAR, među licima koja su oslobođena fiskalizacije su i PDV obveznici koji pružaju usluge drugim PDV obveznicima, izvoznici usluga, te poljoprivredni proizvođači PDV obveznici koji prodaju svoje proizvode isključivo na veliko (tj. za dalju prodaju ili preradu).

03.09.2014.

CREDO Krajina program za oporavak od poplava

Udruženje za razvoj NERDA Tuzla i EDA – Agencija za razvoj preduzeća Banja Luka objavili su javni poziv za „ZA REALIZACIJU MJERA PODRŠKE POSLOVNIM SUBJEKTIMA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POPLAVA“.

02.09.2014.

UNDP BIH program za oporavak od poplava

UNDP BiH je objavio javni poziv za dodijelu bespovratne pomoći malim i srednjim preduzećima (MSP) koja su pretrpila materijalnu štetu od poplava.

Rok za dostavljanje prijave je najkasnije do 22.09.2014. god. do 17:00 sati.

02.09.2014.

Popis prilikom povećanja cijena duvanskih prerađevina

Izmjenama Zakona o akcizama od 01.08.2014. godine uvedena je obaveza dostavljanja popisnih lista duvanskih prerađevina, obračuna i uplata akcize prilikom povećanja maloprodajnih cijena.

29.07.2014.

Izmjene Zakona o fiskalnim kasama

Privredna društva koja obavljaju promet na veliko, kao i mali preduzetnici koji obavljaju zanatsku djelatnost nisu više obavezni evidentirati promet preko fiskalne kase. Međutim, obaveza fiskalizacije se sada uvodi za sva fizička lica koja nisu registrovana za promet robe i usluga, ali su registrovana kao PDV obveznici npr: poljoprivredni proizvođači PDV obveznici i zakupodavci PDV obveznici.

28.07.2014.

Popis cigara, cigarilosa i rezanog duvana i obračun akcize

Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom duvanskih prerađevina tj, oni koji se bave prometom cigara, cigarilosa i duvana za pušenje dužni su na dan 01.08.2014. godine popisati zalihe ovih duvanskih prerađevina i popisne liste dostaviti UIO u roku od sedam dana tj. do 08.08.2014.godine. Na zatečene zalihe utvrđene u popisnim listama treba obračunati akcizu prema novom Zakonu, te u roku od 10 dana od dana dostavljanja popisnih lista uplatiti razliku između novoobračunate i već ranije uplaćene akcize, na Jedinstveni račun UIO.

24.06.2014.

Otpis republičke takse za poplavljene

Izmjenama Zakona o republičkim taksama omogućen je otpis republičke takse za 2014. godinu za obveznike koji su pretrpjeli štetu izazvanu poplavama u Republici Srpskoj u maju 2014. godine.

19.06.2014.

Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske objavio je javni poziv za sufinansiranje samozapošljavanja (3.500 KM) i sufinansiranje zapošljavanja kod poslodavaca (2.500 KM po licu). Rok za podnošenje zahtjeva je 21.07.2014. godine. Javni poziv

18.06.2014.

Prestanak važenja odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena

U četvrtak, 19.06.2014. godine prestaje da važi Odluka o neposrednoj kontroli cijena kojom su trgovci bili u obavezi da se za određene artikle pridržavaju cijena zatečenih na dan 17.05.2014. godine.

26.05.2014.

Uputstvo veterinarskim stanicama i ambulantama

Veterinarske organizacije (stanice i ambulante) na ugroženim područjima gradova i opština za vrijeme proglašenog vanrednog stanja dužne su sprovoditi hitne mjere zdravstvene zaštite životinja i druge mjere bez nadoknade po vlasnike životinja koji se nalaze u poplavama ugroženom području.

23.05.2014.

Poreski tretman donacija i pomoći zaposlenima

Podsjećamo da se pravnim licima u rashode priznaju donacije u iznosu do 3% od ukupnog prihoda u toj poreskoj godini, te da se donacija koja prelazi taj iznos može prenositi u naredne tri godine, umanjujući buduće donacije.
Poslodavci mogu zaposlenima ili članovima njihovih porodica isplaćivati pomoć za gubitke nastale kao posljedica elementarnih nepogoda-poplave bez obaveze plaćanja poreza na dohodak i to do visine utvrđene Granskim kolektivnim ugovorom. Poslodavci iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosi mogu isplatiti pomoć u visini do jedne prosječne plate u Republici Srpskoj, koja za mjesec aprilu 2014. godine iznosi 821 KM.

21.05.2014.

Obavještenje za poplavljene privredne subjekte

Grad Bijeljina obavještava sve privredne subjekte na teritoriji Grada Bijeljine, koji su bili poplavljeni, da se jave Gradskoj upravi Grada Bijeljina, Odjeljenju za privredu i poljoprivredu, lično ili na telefon 055/233–423, zbog evidentiranja i pravljenja liste privrednih subjekata koji su bili poplavljeni.

Uprava za indirektno oporezivanje obavještava obveznike da se mogu obratiti zahtjevom za prisustvo predstavnika nadležnih organa radi utvrđivanja obima pretrpljene štete. Nakon završenih radnji utvrđivanja manjka nastalog uslijed elementarne nepogode obveznici mogu dostaviti kopiju zapisnika i popisnih lista u prostorije protokola nadležnih regionalnih centara UIO BiH, kako bi Uprava postupila u skladu sa važećim propisima.

15.05.2014.

Kompenzacije i cesije u poslovima sa inostranstvom i rok za naplatu i plaćanje

Vlada RS je stavila van snage Odluku o prebijanju dugovanja i potraživanja, cesiji i preuzimanju duga u poslovima sa inostranstvom.
Istovremeno izmjenama Zakona o deviznom poslovanju omogućeno je slobodno plaćanje, naplaćivanje i prenos po tekućim poslovima između rezidenata i nerezidenata prebijanjem dugovanja i potraživanja, ustupanjem potraživanja, preuzimanjem duga ili drugim oblicima plaćanja.
Izmjenama istog zakona je rok od šest mjeseci za naplatu i plaćanje prilikom izvoza i uvoza povećan na godinu dana.

30.04.2014.

Radno vrijeme za međunarodni praznik rada i dana pobjede nad fašizmom

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za snabdjevanjem osnovnim životnim artiklima i drugih potreba, u četvrtak 01. maja 2014. godine mogu da rade samo prodavnice prehrambene robe i mesare najduže do 12:00 časova, a u petak 02. maja 2014. godine i petak 09. maja 2014. godine mogu da rade privredna društva i preduzetnici najduže do 15:00 časova.

Apoteke, prodavnice pogrebne opreme, veterinarske ambulante i ugostiteljski objekti mogu da rade redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkih praznika.

24.03.2014.

Obrazac 1004 - poreska prijava za fizička lica

Obavezu podnošenja poreske prijave za porez na dohodak 1004 imaju svi građani koji su u toku prethodne godine ostvarili oporeziv prihod iz dva ili više izvora (npr. plata, zakupnina, dividenda, naknada za djelo, te članovi nadzornih ili upravnih odbora). Rok za podnošenje prijave je 31. mart 2014. godine.

24.12.2013.

Lični odbitak 200 KM od 1. februara

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak uvodi se godišnji lični odbitak u iznosu od 2.400 KM, odnosno 200 KM na mjesečnom nivou.

Podsjećamo da, pored toga, poreski obveznici imaju pravo na godišnji odbitak u iznosu od 900 KM po izdržavanim članovima uže porodice, iznos kamate plaćene na stambene kredite, te iznos uplaćenog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje do 1.200 KM godišnje.

Izmjene Zakona stupaju na snagu 1. februara 2014. godine.

19.11.2013.

Radno vrijeme 21. novembra

Načelnik Opštine Bijeljina donio je odluku da u četvrtak 21. novembra 2013. godine, kada se praznuje Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovinina, svi objekati u trgovinskoj i zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti na području grada Bijeljina mogu raditi najduže do 12:00 časova. Apoteke, prodavnice pogrebne opreme, veterinarske ambulante i ugostiteljski objekti mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkog praznika.

16.07.2013.

Polugodišnji obračun

Obavještavamo klijente da je rok za predaju polugodišnjeg obračuna 31.07.2013. godine. Prema naredbi Ministarstva finansija jedino javne ustanove, velika pravna lica i pravna lica koja imaju javnu odgovornost imaju obavezu predati polugodišnji obračun. Klijenti koji nisu obavezni predati polugodišnji mogu to učiniti ukoliko im to traži banka ili neka druga institucija.

29.04.2013.

Neradni dani

Gradonačelnih Bijeljine donio je odluku o radnom vremenu u vrijeme praznika. Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za snabdjevanjem osnovnim životnim artiklima i drugih potreba, u srijedu 01. maja 2013. godine mogu da rade samo prodavnice sa prehrambenom robom i mesare najduže do 12:00 časova, a u četvrtak 02. maja 2013. godine i četvrtak 09. maja 2013. godine mogu da rade privredna društva i preduzetnici najduže do 15:00 časova.

Apoteke, prodavnice pogrebne opreme, veterinarske ambulante i ugostiteljski objekti mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkih praznika.

Zakon o praznicima propisuje da za Veliki Petak, Vaskr i Vaskršnji Ponedeljak vjernici imaju pravo na plaćeni izostanak s radnog mjesta.

05.12.2012.

Poreska kartica

Obavještavamo radnike da poreska kartica - izvod koju je izdala Poreska uprava RS za 2012. godinu se može koristiti i u 2013. godini, bez obaveze podnošenja novog Zahtjeva, izuzev u slučaju promjene podataka o broju izdržavanih članova i visine kamate na stambeni kredit.

U slučaju da je došlo do navedenih promjena, rok za podnošenje novog Zahtjeva za izdavanje poreske kartice je 31.12.2012. godine. Poresku karticu poreski obveznik (radnik) treba dostaviti isplatiocu oporezivog dohotka (poslodavcu).

24.10.2012.

Javni poziv za korišćenje sredstava po Projektu podrške mrežama socijalne zaštite i zapošljavanju

JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske raspisao je javni poziv 20.09.2012.godine za korišćenje sredstava po Projektu podrške mrežama socijalne zaštite i zapošljavanju (SSNESP). Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 15.11.2012. godine. Projektom su obuhvaćena nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske koja aktivno traže posao i iz kategorije su ugroženih i teško zapošljivih grupa.

31.08.2012.

Knjiga reklamacija

Prema Pravilniku o obliku i sadržaju knjige reklamacija koji je objavljen u Službenom glasniku 71/12 dana 27.07.2012. godine, trgovci su dužni da vode Knjigu reklamacija u svakom prodajnom objektu i da na vidno mjesto istaknu obavještenje gdje se Knjiga nalazi. Trgovci su dužni da knjigu nabave najkasnije do 04.10.2012. godine. Prema Zakonu o zaštiti potrošača RS trgovac je svako privredno društvo ili preduzetnik koji prodaje robu ili pruža usluge potrošačima u sklopu svoje poslovne djelatnosti ili u druge komercijalne svrhe.

22.08.2011.

Usklađivanje osnivačkog akta

Podsjećamo Društva sa ograničenom odgovornošću da su do kraja 2011. godine dužni da usklade osnivački akt sa Uredbom o klasifikaciji djelatnosti i Zakonom o privrednim društvima.

Potrebno je obratiti se notaru, koji će izvršiti usklađivanje osnivačkog akta, nakon čega će Privredni sud donijeti novo Rješenje o osnivanju.

28.04.2011.

Radno vrijeme 1. maja, 2. maja i 9. maja 2011. godine

Načelnik Opštine Bijeljina donio je odluku da 1. maja i 9. maja 2011. godine mogu raditi prodavnice sa prehrambenom robom, mesare, kiosci za prodaju štampe, cvjećare, frizerski, autopraonice, radionice održavanja i popravke motornih vozila najduže do 12 časova. Apoteke, prodavnice pogrebne opreme, veterinarske ambulante i ugostiteljski objekti mogu raditi redovno radno vrijeme.

U ponedeljak 02. maja 2011.godine sva privredna društva i preduzetnici mogu raditi redovno radno vrijeme.

24.03.2011.

Usvojen Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji

Narodna skupština Republike Srpske (RS) usvojila je juče Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji RS kojim se uvodi pojam subjekata od javnog interesa, čiji će finansijski izvještaji podlijegati obaveznoj reviziji.

12.03.2011.

Izmjena uredbe o ograničavanju marže

Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da je Vlada danas usvojila Uredbu o izmjeni uredbe o ograničavanju marže u prometu roba i predložila smanjivanje marže sa 10 na 8 odsto u maloprodaji i sa 8 na 6 odsto u veleprodaji sljedećih proizvoda: so za ljudsku ishranu, pakovanje od jedan kiloram, životinjska mast, suncokretovo ulje, biljna mast, margarin, pasterizovano mlijeko pakovanje u plastičnoj foliji od jedan litar, jogurt pakovan u plastičnoj foliji od 1 litar, pšenično brašno za proizvodnju hljeba, rafinisani šećer iz trske i repe, šećer kristal, pakovanje od jedan do pet kilograma, hrana za dojenčad, hrana za bebe, i proizvodnja lijekova, osim za upotrebu u veterinarskoj medicini gdje je maržu smanjena sa 10 na 8 odsto.

17.01.2011.

Objavljene izmjene Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak

Od 1. februara stupaju na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Sl.Gl. RS 01/11).
Ukupni doprinosi su povećani na 33%.
Stopa poreza na dohodak je povećana na 10%. Ukinut je lični poreski odbitak. Uvedeno je oporezivanje prihoda od dividende i udjela u dobiti u momentu isplate poreskom obvezniku. Ovo ne važi za isplate dividenti i udjela u dobiti koje potiču iz raspodjele dobiti ostvarene do 31. decembra 2010. god

23.12.2010.

Usvojene izmjene Zakona o doprinosima

Narodna skupština Republike Srpske (RS) usvojila je danas po hitnom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koji predviđa povećanje zbirne stope svih doprinosa u RS sa 30,6 na 33 odsto.

23.12.2010.

Stopa poreza na dohodak 10 odsto

Narodna skupština Republike Srpske /RS/ usvojila je danas po hitnom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, kojim je predviđena jedinstvena stopa poreza na dohodak od 10 odsto.

16.12.2010.

Neradni dan, 3. januar

3. januara (ponedjeljak) neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

16.12.2010.

Ekonomska politika Republike Srpske za 2011. godinu

Ministar finansija Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da će se mjere predviđene Ekonomskom politikom na prihodovnoj strani odnositi, prije svega, na povećanje stopa doprinosa Fonda PIO, Fonda zdravstva, Fonda dječije zaštite i zapošljavanja.

13.12.2010.

Klasifikacija djelatnosti prema novim propisima

Poslovni subjekti treba da usklade svoje djelatnosti sa Uredbom o klasifikaciji djelatnosti do 31.12.2011. godine.

10.12.2010.

Novi telefonski broj

Od sada je telefonski broj KontoProma 055/290-220.

27.11.2010.

Ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice

Zaposleni koji u 2011. godini na osnovu izdržavanih članova uže porodice i stambenog kredita ostvaruju pravo na umanjenje poreske osnovice treba da do 27. decembra 2010. godine Poreskoj upravi podnesu Zahtjev za izdavanje poreske kartice i da istu dostave poslodavcu radi akontativnog umanjenja poreske osnovice.

23.08.2010.

Uredba o visini dnevnica za službena putovanja

Dana 07.08.2010. godine stupila je na snagu Uredba o naknadama za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u javnom sektoru Republike Srpske, kojom je utvrđena neoporeziva dnevnica u visini od 20 KM, umjesto dosadašnje dnevnice u visini od 15% od najniže plate u Republici Srpskoj.

09.07.2010.

Usvojene izmjene Zakona o porezu na dohodak

Novim Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak ukinuta je obaveza obračuna poreza i doprinosa na topli obrok u naturi koji iznosi najviše do 77 KM mjesečno po radniku. Takođe, neoporezivi dio ličnog primanja sa 3.600 KM na godišnjem nivou smanjen je na 3.000 KM.
Podsjećamo da od 1. jula 2010. godine minimalna plata iznosi 370 KM.

07.04.2010.

Izmjene Pravilnika o obliku i načinu vođenja Trgovačke knjige

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i načinu vođenja Trgovačke knjige (Sl.Gl.RS 27/10 od 01.04.2010. godine) određuje se sadržaj dokumenta o odobrenoj ispravci potraživanja od kupca.

19.02.2010.

Izmirenje poreskih obaveza putem obveznica RS

U 2010. godini moguće je izmirenje poreskih obaveza putem obveznica. Radi se o kontinuiranom procesu kojim je omogućeno da se putem obveznica emitovanim po osnovu unutrašnjeg duga, odnosno opštih obaveza i materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava, mogu izmiriti dospjele poreske obaveze nastale do 31.12.2007. godine.

18.02.2010.

Kontrola fiskalnih računa

Poreska uprava RS saopštila je da je od prvog februara formirala posebne timove inspektora koji isključivo namjenski kontrolišu izdavanje fiskalnih računa, odnosno evidentiranje prometa posredstvom fiskalnih kasa. Rad ovih timova organizovan je na području cijele RS, kako radnim danima i u popodnevnim smjenama, tako i u danima vikenda i državnih praznika, navodi se u saopštenju.

11.02.2010.

Izmjena Trgovačke knjige na malo

Pravilnikom o dopuni Pravilnika o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige predviđena je dodatna (6.) kolona Trgovačke knjige na malo (TKM) pod nazivom: razlika između maloprodajne vrijednosti računa i naplaćenog ili fakturisanog iznosa.

13.01.2010.

Uredba o ograničavanju marži u prometu robe

Vlada Republike Srpske je donijela Uredbu o ograničavanju marži u prometu robe. Preduzeća, druga pravna lica i preduzetnici koji se bave prometom robe na veliko, odnosno na malo obrazuju cijene određenih proizvoda u prometu na veliko, odnosno na malo primjenom marži iz ove uredbe na nabavnu cijenu.

31.12.2009.

Reklamiranje veleprodajnih fiskalnih računa

Razmotrili smo situacije kada se može javiti potreba za reklamiranjem veleprodajnih fiskalnih računa i šta je u kojoj situaciji ispravno uraditi.

Moguće su sledeće situacije:

1. tehnička greška uočena istog dana
2. tehnička greška uočena kasnije, kupac ne zadržava račun
3. tehnička greška uočena kasnije, kupac zadržava račun
4. povrat kupca

29.12.2009.

Novi Zakon o privrednim društvima stupa na snagu 01.01.2010.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, Sl.Glasnik RS 127/08, sva privredna društva su od 01.01.2010. godine u obavezi da izvrše usklađivanje osnivačkih akata sa odredbama ovog Zakona. Usklađivanja se notarski potvrđuju.
Rok za usklađivanje akata je dvije godine od dana primjene ovog zakona.

Ovdje ćemo navesti samo ono što smo mi prepoznali kao bitno, te preporučujemo odgovornim licima da sami provjere usklađenost akata sa ovim zakonom.

04.11.2009.

Napomena o vođenju Knjige dnevnih izvještaja

Podsjećamo klijente da su na osnovu Zakona o fiskalizaciji obavezni voditi Knjigu dnevnih izvještaja (KDI) u koju se odlažu dnevni izvještaji za svaki dan kada je bilo prometa, drugi primjerci pisanih maloprodajnih i veleprodajnih fiskalnih računa i reklamirani...

30.10.2009.

Fiskalizacija: pitanja i odgovori

Izdvojili smo važne odgovore Poreske uprave RS na postavljena pitanja vezana za fiskalizaciju.
Fiskalizacija: pitanja i odgovori

20.10.2009.

Povećanje posebne akcize na cigarete

Od početka 2010. godine posebna akciza na cigarete povećava se sa 0,15 na 0,30 KM po kutiji, a minimalna akciza iznosiće 0,80 KM po kutiji.

30.09.2009.

Početak primjene Zakona o porezu na nepokretnosti od 01.01.2011.godine

Ministarstvo finansija pripremilo je izmjene i dopune Zakona o porezu na nepokretnosti u dijelu koji se odnosi na početak primjene Zakona. Rok za početak primjene Zakona će biti produžen za godinu dana, što znači da bi plaćanje poreza na nepokretnosti trebalo da počne od prvog januara 2011. godine.

30.06.2009.

Novi zakon o akcizama u BiH

U Službenom glasniku BIH 49/09 izašao je novi zakon o akcizama u BIH kojim se mijenjaju način obračuna i visina akcize za sljedeće proizvode:
- duvanske prerađevine
- kafa.

Takođe, uvodi se i putarina za izgradnju auto-puteva od 0.10 KM po 1 litru derivata nafte.
Neoph

30.06.2009.

Produžen rok za fiskalizaciju do 15.08.2009.

Obavještavamo poreske obveznike, čiji je rok za fiskalizaciju bio 30. 06. 2009. godine, da je rok produžen do 15. 08. 2009. godine, iz razloga što na tržištu još uvijek ne postoje fiskalne kase sa implementiranim veleprodajnim modom rada, te da su u tom roku obavezni, preko ovlašćenog s

08.04.2009.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila Zakon o računovodstvu i reviziji

Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske u odnosu na važeće zakonsko rješenje, odnosno Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske iz 2005. godine, obuhvata rješenja koja su u značajno većoj mjeri usaglašena sa zahtijevima sadržanim u direktivama Evropske uni

03.01.2009.

Obavještenje za poreske obveznike

PU RS: „Obavještavamo poreske obveznike da će se obračun i uplata poreza i doprinosa na sve isplate počev od 01.01.2009. godine, vršiti po Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona porezu na dohodak i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Sr

30.08.2008.

Fiskalne kase

Klijenti Kontoproma su u ponedjeljak 25.8. i petak 29.8.2008. godine u prostorijama kafe-poslastičarnice Mocart prisustvovali prezentaciji o fiskalnim kasama ovlaštenog distributera i servisera fiskalnih kasa MaxMare DOO iz Bijeljine. Detaljne informacije o fiskalnim sistemima možet

25.06.2008.

Dinamika fiskalizacije

U Sl.Gl.RS broj 55/08 od 13. juna 2008. godine objavljen je Pravilnik o dinamici fiskalizacije u Republici Srpskoj.
Fiskalizacija će se vršiti u dvije faze: prva faza u periodu od 15. juna 2008. godine do 30. septembra 2008. godine i druga faza od 1. oktobra 2008. do 31. decembra 2008. godine. U

27.05.2008.

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE U VEZI DINAMIKE UVOĐENJA FISKALNIH KASA

Članom 5. Zakona o fiskalnim kasama («Sl. glasnik RS», broj 69/07) propisana je obaveza lica koja su upisana u odgovarajući registar za promet robe, odnosno za pružanje usluga da svaki pojedinačni promet roba i usluga registruju preko fiskalne kase, a članom 99. pomenutog zako

03.09.2007.

Novi Pravilnik

Izašao je novi Pravilnik o obliku i načinu vođenja Poslovne knjige u ugostiteljskim objektima Sl.Gl.RS broj 76 od 28. avgusta 2007. godine u kome je objavljen potpuno novi obrazac Poslovne knjige u ugostiteljskim objektima (obrazac PKU) koja sadrži sljedeće kolone: redni broj, d

09.08.2007.

Zakon o fiskalnim kasama

U Sl.Gl.RS broj 69 od 6. avgusta 2007. godine izašao je zakon o fiskalnim kasama koji se počinje primjenjivati od 1. januara 2008. godine, a krajnji rok fiskalizacije je 30. jun 2008. godine. Svi klijenti Kontoproma prema svojim djelatnostima spadaju u grupu poreskih obveznika koji su dužn

15.01.2007.

Početak rada internet servisa

Kontoprom je svojim klijentima omogućio da putem interneta vrše pregledanje poslovnih knjiga.

ARHIVA NOVOSTI